İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü; öğrencilerimizin fakülteye, üniversiteye ve topluma aidiyet duygularının arttırılması çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulmuştur.  Öğrencilerin farklı sosyal ortamlarda bulunmaları, içinde yaşadıkları topluma olumlu katkılar yapmanın aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu bilincine varmaları hedeflenmektedir. Koordinatörlük öğrencilerin topluma katkıda bulunabilmek için organize olmayı becerebilen bir ekip çalışması içinde yer almalarını sağlayan uygulamaların gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların belirli bir düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla seçmeli dersler oluşturulmuştur ve tüm öğrencilerin bu dersler aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları sağlanmaktadır.

Bu dersler aracılığı ile aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleşmesi sağlanmaktadır:

a) Fakültemiz öğrencilerini ilgi duydukları ve duyabilecekleri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek,

b)  Fakülte öğrencilerinde toplumsal sorumluluk farkındalığı yaratmak,

c)  Fakülte öğrencilerine toplumdaki rol model potansiyellerini hatırlatmak,

d) Fakülte öğrencilerinin sosyokültürel ve akademik birikimlerinden yararlanarak; sorunlara takım çalışmasıyla çözüm üretebilme yetisi sağlamak,

e) Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle; çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler öncelikli olmak üzere toplumun her kesiminin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

f) Bu amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak,

g) Üniversite ve Fakültenin tanınırlığını arttırmak, toplumla bütünleşmesini sağlamak ve gerektiğinde toplumun üniversiteye sahip çıkmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

Menüyü Kapat