İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Personel Listesi

Prof. Dr. Fatih Esad Topal
Tıp Fakültesi Dekanı
 • Tıp Fakültesi Dekanı
 • Acil Tıp - Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Acil Tıp - Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Agah Tekindal
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Biyoistatistik - Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bilgin
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Acil Tıp - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Koyu
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Fizyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Levent Yılık
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Kalp Damar Cerrahisi - Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Kalp Damar Cerrahisi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Servet Akar
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 • İç Hastalıkları - İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • İç Hastalıkları - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Karakuzu
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı
 • Deri Ve Zührevi Hastalıklar - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aliye Tosun
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bülent Turgut
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Nükleer Tıp - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Göğüs Hastalıkları - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cemal Kazımoğlu
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Ortopedi ve Travmatoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erdinç Aydın
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Göz Hastalıkları - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erhan Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Eser Öz Oyar
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Fizyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Figen Narin
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Biyokimya - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Galip Akhan
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Nöroloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Çocuk Cerrahisi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hale Aslan
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Pirim
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Biyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Patoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kurtuluş Öngel
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Aile Hekimliği - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Haciyanlı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
 • Genel Cerrahi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Tokaç
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Kardiyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Tokdemir
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Adli Tıp - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Malas
Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
 • Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
 • Anatomi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Meltem Kuruş
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Histoloji Ve Embriyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Tözün
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
 • Halk Sağlığı - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Fazıl Gelal
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Radyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nurullah Yüceer
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Beyin Ve Sinir Cerrahisi - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selçuk Kaya
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serpil Aydoğmuş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tijen Temiz
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Farmakoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tuna Demirdal
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yüksel Yılmaz
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Üroloji - Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aslı Subaşıoğlu
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıbbi Genetik - Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ferhan Elmalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı
 • Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı
 • Biyoistatistik - Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hasan Ersöz
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Göğüs Cerrahisi - Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem Şengül
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • Radyasyon Onkolojisi - Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Tıp Eğitimi - Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Gonca Özyurt
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları - Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kocaaslan Atlı
Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
 • Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
 • Biyofizik - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Alacacıoğlu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Gürbüz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Alper Şener
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Karataş Demirciler
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşegül Sarı
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Barış Önder Pamuk
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Belde Kasap Demir
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cem Karadeniz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cem Nazlı
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Elif Sarıtaş Yüksel
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Feray Koç
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Firdes Topal
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Haydar Kazim Önal
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Aladağ
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kadriye Bahriye Payzın
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kıymet Handan Kelekçi
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Maşallah Baran
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Özgür Zengin
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Serkan Gür
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat Aksun
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat Kemal Atahan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Güleç
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Karaca
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nazmi Narin
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Neşe Ölmez Sarıkaya
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Orhan Gökalp
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Orhan Oyar
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Osman Nuri Dilek
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özgür Tosun
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selen Akyol Bahçeci
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süreyya Gül Yurtsever
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şeyda Uğurlu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tuba Tuncel
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tülay Kılıçaslan Ayna
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ümit Seçil Demirdal
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaprak Seçil
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yeşim Beckmann
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yiğit Akın
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yüksel Küçükzeybek
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Abdülkadir İmre
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek Aydoğan
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ayhan Aşkın
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Aykut Özcan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ayşegül Aksoy Gökmen
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Barış Karadaş
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Betül Bolat Küçükzeybek
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ceyda Anar
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dilek Solmaz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emine Özlem Gür
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ersin Akşam
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esra Bahar Gür
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esra Meltem Koç
Kalite Birim Sorumlusu
 • Kalite Birim Sorumlusu
 • Aile Hekimliği - Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gamze Gökalp
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gönül Çatlı
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice Sabiha Türe
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İlker Şengül
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmail Yılmaz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen
Kalite Birim Sorumlusu
 • Kalite Birim Sorumlusu
 • Halk Sağlığı - Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Melike Balıkoğlu Yılmaz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Kuzucuoğlu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Özmen
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Soyöz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Onur Öztan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nihan Kahya Eren
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nuket Özkavruk Eliyatkın
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Pınar Gençpınar
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sacit Nuri Görgel
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sadık Volkan Emren
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih Gözmen
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Saliha Aksun
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şerife Solmaz
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tuba Müderris
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tuğrul Bulut
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Turan Acar
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yeliz Çağan Appak
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yüksel Beşir
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeki Soypaçacı
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeynep Karakaya
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayalı
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Koç
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Yücel Kara
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Alyanak
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Arif Atay
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Irmak Akdoğan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Asya Banu Babaoğlu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Banu Karaca
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Birzat Emre Gölboyu
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özkan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cihat Uzunköprü
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özdemir
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Durak
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şimşek
Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi