Aday Öğrenci-Eğitim

A-Eğitim ve Öğretim Hakkında


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim programları yürütülmektedir.

1-Lisans Eğitimi

Tıp Fakültesinde verilen lisans eğitimi 6 yıllık bir süreyi kapsar. İlk üç yılda öğrenciler Temel Tıp dersleri ileklinik öncesi mesleksel beceri uygulamaları derslerini alırlar. 4. ve 5. sınıflar staj derslerinin verildiği, 6. sınıf ise aile hekimliği/intörn eğitim programının uygulandığı sınıflardır. Fakültemizde ülkemizdeki tüm Tıp Fakültelerinde de uygulanan sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Eğitimin ilk üç yılında ders kurullarına dayanan entegre sistemde karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Klinik öncesi ve sonrası dönemlerdeki öğrencilerin tümü hastane binası içinde eğitim görmekte ve böylece öğrenciler fakülteye adım attıkları andan itibaren kliniklerle ilişki içine girerek eğitim almaktadırlar. Kinik öncesi eğitimde amfi dersleri ağırlıklı olmakla birlikte “Toplumsal Duyarlılık Projeleri”, sosyal tıp ve etik programları ile eğitim desteklenmektedir. İleriki yıllarda Probleme Dayalı öğrenim (PDÖ) uygulamaları, simüle/standardize hasta eğitim programlarının ve Hekimliğe Hazırlık Programı gibi yeni çalışmaların yapılması düşünülmektedir. Mezuniyet öncesi lisans eğitimi, dekanlık ve eğitim komisyonu tarafından yönetilmekte ve tüm öğretim üyelerinin katkısı alınarak planlanmaktadır.


2-Lisansüstü Eğitimi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisansüstü eğitim programları çerçevesinde Tıpta Uzmanlık eğitimi (ana ve yan dal uzmanlık eğitimi) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde özellikle Temel Tıp Bilimlerinde olmak üzere Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Tıpta uzmanlık eğitimi, anabilim dallarına göre 3-5 yıl arasında değişmektedir. Tıpta uzmanlık eğitiminden sonra verilen Tıpta Yan dal uzmanlık eğitimi ise 2-4 yıl arasında değişmektedir. Tıpta uzmanlık yönetmeliğinde belirtildiği üzere  Tıpta uzmanlık eğitiminin ilk yarısında teorik ve pratik eğitim ağırlıklıdır. Daha sonraki dönem ise tıpta uzmanlık tezinin hazırlandığı dönem şeklinde yürütülmektedir. Tıpta uzmanlık ve Tıpta Yan dal uzmanlık eğitimi Sağlık Bakanlığının belirlediği yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır (18 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan yeni "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmî Gazetede Sayı: 27292 ve Karar Sayısı: 2009/15153 olarak “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”).

Tıp Fakültesi Anabilim Dalları tarafından yürütülen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde olan Yüksek lisans programları 2 yıl, Doktora programları ise en az 4 yıl sürer. Yüksek lisans programlarında ilk yılda teorik, teorik/pratik dersler alınarak programın öngördüğü sayıda kredi, zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlanır. Krediler tamamlandıktan sonra Yüksek lisans tez konusu üzerinde çalışmaya başlar. 1-2 yıllık sürede tez çalışması tamamlanır ve yüksek lisans tez savunma sınavına girilir. Başarılı olan bireyler ilgili programda yüksek lisans diploması alır. Doktora programlarında ilk iki yılda teorik, teorik/pratik dersler alınarak programın öngördüğü sayıda kredi, zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlanır. Krediler tamamlandıktan sonra yeterlik sınavına girilir ve başarılı olunduğu takdirde doktora tez konusu üzerinde çalışmaya başlanır. 2-4 yıllık sürede tez çalışması tamamlanır ve doktora tez savunma sınavına girilir. Başarılı olan bireyler ilgili programda “Bilim Doktoru” unvanını alır.

Eğitim Mekanları için tıklayınız.

B- Hastaneler :

►İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tıklayınız.

►Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tıklayınız.

C-Burslar :

Burs Bilgileri için tıklayınız.

D-Öğrenci Toplulukları :

Öğrenci Toplulukları için tıklayınız.

 


Başa Dön