İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakültemizde Yürütülen Tıpta Uzmanlık Eğitim Programları

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Anatomi A.B.D

Fizyoloji A.B.D

Tıbbi Biyokimya A.B.D

Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D


Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Acil Tıp A.B.D.

Aile Hekimliği A.B.D.

Çocuk Sağlığı ve Hastalığı A.B.D.

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.B.D.

Enfeksiyon Hastalıkları A.B.D.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D.

Göğüs Hastalıkları A.B.D.

Halk Sağlığı A.B.D.

İç Hastalıkları A.B.D.

Kardiyoloji A.B.D.

Nöroloji A.B.D.

Radyoloji A.B.D.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

Tıbbi Farmakoloji A.B.D.

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları


Anestezi ve Reanimasyon A.B.D.

Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.

Genel Cerrahi A.B.D.

Göğüs Cerrahisi A.B.D.

Göz Hastalıkları A.B.D.

Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D.

Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahisi A.B.D.

Üroloji A.B.D.

Menüyü Kapat