İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurul Hakkında

Kurul Hakkında


Stratejik planlamanın amacı, Tıp Fakültesinden mezun olan hekim ve doktora /uzmanlık öğrencileri ile geleceğin iş ortamı arasında verimli bir uyum yakalanmasını sağlamaktır. Stratejik planlama, önemli ölçüde bir karar verme faaliyetidir. Bu kararlar sıklıkla ölçülebilir verilerle desteklenmesine karşın, stratejik kararlar önemli ölçüde yargısaldır. Kararlarda tutarlılık strateji için temeldir; Strateji, şimdiyi anlamak ve gelecek için umut etmek arasındaki bir bağlantıdır; gelecek için bir yol haritasıdır. Yol haritası (stratejik plan) geliştirmek durum analizi, strateji oluşturma ve stratejilerin uygulanmasının planlamasını gerektirir.

 

Vizyon ifadesi, stratejik planlamanın önemli bir köşe taşıdır. Kurumun bağlı kalması gereken değerler stratejik planlama sürecinin temelini oluşturur. Bunun için kurum misyonunun belirlenmesi son derece önemli bir aşamadır.

 

“Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorularına cevap verecek amaç ve hedefler koyup bunu takip edecek süreçlerin izlenmesinin sağlanmasını yapmak bu kurulun değerlendirmesi gereken konulardır.

Menüyü Kapat