İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurul Hakkında

Kurul Hakkında


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi (İKÇÜ) Akreditasyon Kurulu’nun amacı; İKÇÜ Tıp Fakültesi’nin sunduğu mezuniyet öncesi tıp eğitimini değerlendirmek, bu eğitimleri geliştirici tavsiyelerde bulunmak ve özdeğerlendirme raporunu (ÖDR) hazırlamaktır. 

 

 

Menüyü Kapat