İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fakültemizde Yürütülen Yandal Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programları

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları

Çocuk Endokrinolojisi B.D.

Çocuk Kardiyolojisi  B.D.

Çocuk Nefrolojisi B.D.

Çocuk Nörolojisi B.D.

Endokrin B.D.

Gastroenteroloji B.D.

Hematoloji B.D.

Nefroloji  B.D.

Romatoloji B.D.

Tıbbi Onkoloji B.D.

Klinik Nörofizyoloji B.D.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anabilim Dalları

Yoğun Bakım B.D.

Menüyü Kapat