İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Seçmeli Dersler

İKÇÜ Tıp Fakültesi Dönem 1,2,3 öğrencilerinin seçmeli derslerini ve  Dönem 4,5 öğrencilerinin seçmeli stajlarını koordine etmek amacıyla 2013- 2014 yılında “Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü” kurulmuştur. 

Prof. Dr. Ümit Seçil DEMİRDAL

SEÇMELİ DERSLER BİLGİ KILAVUZU

 

Seçmeli Dersler Koordinatör: Prof. Dr. Ümit Seçil Demirdal

Seçmeli Dersler Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Tuğrul Bulut

Seçmeli Dersler Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Kübra Erdoğan

 

Fakültemiz Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Bologna kriterleri doğrultusunda kurulmuş ve   öğrencilerin tıbbi, sosyal ve kültürel ilgi alanlarına göre kendi istedikleri seçmeli derslere/stajlara yönlenmeleri amacıyla bilgi ve yardım sağlamaktadır.

Lisans öğrencilerimizin eğitimleri boyunca zorunlu (ZD), ortak zorunlu (OZD) ve seçmeli (SC) dersleri vardır. Bologna kriterleri uyarınca her bir derse atanan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) değeri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin her yıl minimum 60 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için gereken toplam kredi minimum  360 AKTSdir.

Yıllık biriktirilmesi gereken 60 AKTS’nin  büyük  bir kısmı zorunlu derslerden, bir kısmı ise seçmeli derslerden tamamlanmaktadır.

(SC) dersleri vardır. Bologna kriterleri uyarınca her bir derse atanan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) değeri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin her yıl minimum 60 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için gereken toplam kredi minimum  360 AKTSdir. 

Yıllık biriktirilmesi gereken 60 AKTS’nin  büyük  bir kısmı zorunlu derslerden, bir kısmı ise seçmeli derslerden tamamlanmaktadır. 

Ör: Dönem 2’de okuyan bir öğrenci o yıl dönemlik 52 AKTS zorunlu dersi alacaktır. Güz yarıyılında 4 AKTS seçmeli dersi, bahar yarıyılında 4 AKTS seçmeli dersi Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminden (UBYS) seçen öğrencimiz dönem sonunda toplamda 60 AKTS tamamlamış  olur.

 

Dönem 1, 2, 3’te  açılan seçmeli derslerden 36 AKTS değerinde kredilerini tamamlanması gerekmektedir (Tablo 1).

Tablo 1: AKTS’nin Dönemlere göre Dağılımı

Dönem

Toplam AKTS

ZD/OZD/stajlar AKTS

Seçmeli staj sayısı Min.

Seçmeli staj min. AKTS

Seçmeli ders Min. AKTS

Dönem 1

62

54

-

-

8

Dönem 2

60

52

-

-

8

Dönem 3

60

40

-

-

20

Dönem 4

60

57

1

3

-

Dönem 5

60

57

1

3

-

Dönem 6

62

59

1

3

-

 

1-SEÇMELİ DERSLER:

Seçmeli dersler (SC-kodlu) Dönem 1, 2 ve 3’deki öğrencilerimizin alması gereken derslerdir.

Üniversite havuz seçmeli dersleri; üniversitemizdeki  tüm fakültelerin ortak açmış oldukları seçmeli derslerdir. Bu  dersler Cuma günü: 14.00-16.00  ve  16.00-18.00 saatleri arasında UBYS uzaktan eğitim modülü kullanılarak yürütülür.

Türkçe açılan dersler 2 AKTS, İngilizce olarak açılan dersler veya diğer yabancı dil dersleridir.  (Rusça, Japonca vs) 3 AKTS

Üniversite seçmeli dersler havuzu; UBYS’de  Güz ve Bahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez açılmaktadır. UBYS’de seçmeli ders kayıtlanmalarının ve ekle/çıkar haftasının tarihleri Öğrenci İşleri Daire Bşk. Web sayfasında ve fakültemizin web sayfasındaki duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

Lisans öğrencilerimiz Üniversite Seçmeli Dersler Havuzundan almak istedikleri dersleri UBYS’ye şifreleri ile girerek kendisi seçer ve danışman onayı için gönderir. Danışman onayından sonra derse atanmış olur. Ancak üniversite seçmeli havuz dersini almak isteyen öğrenci sayısı 10’dan az ise o ders açılamaz ve UBYS’de kapatılır. Bu durumda dersi seçen öğrenciler “Ekle/Çıkar” haftasında bu dersi bırakmalı ve yerine kontenjanı uygun başka bir dersi seçerek danışman onayına göndermelidir. Derslerin kontenjanı dersi veren hoca tarafından belirlenir.

Ders geçme /devam durumları; Üniversite seçmeli dersleri “Üniversite Seçmeli Havuz Dersleri Hazırlama ve Uygulama Esasları” ile düzenlenir.

 

  • Geçerli notlar: AA, BA, BB, CB, CC’dir.
  • Geçmez notlar: K(kaldı),DZ (devamsız), MZ(mazeretli), GM(girmedi), DC, DD, FD ve FF’dır.
  • Seçmeli derslerden başarısız ve/veya devamsız olması öğrencinin üst sınıfa geçmesine engel değildir. Dönem 1, 2 ve 3’te seçmeli ders almasına rağmen başarısız olanlar, başka üniversitelerden kurumlararası yatay geçişle fakültemize gelen öğrenciler eksik olan AKTS’ni tamamlayabilmek için, intörnlüğe kadar seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar.
  • Almış olduğu dersten başarısız olan öğrenci, devamsızlıktan (DZ) kalmamak koşuluyla aynı dersi bir sonraki dönemde seçtiği takdirde devam şartı aranmaz. Sadece vize ve final sınavlarına girebilir. UBYS’de tarihsel ders dökümanında dersi 2 kez aldığı görülür (birinde başarısız, diğerinde başarılı) ancak başarılı olan notu transkriptinde yansır ve dersin AKTS’inden sadece 1 kez faydalanmış olur.
  • UBYS’den SC-kodlu dersi seçen öğrencimiz derse devam etmediği ve/veya sınavlarına katılmadığı takdirde bu ders sistemlerinde FF (başarısız) veya DZ (devamsız) olarak kodlanır. Genel not ortalaması hesaplamasına katılır. Mezuniyet için gerekli şart olan minimum Ders ve toplam AKTS tamamlayan öğrenciler bu seçilen derse devam etmek istemezlerse mutlaka EKLE/ÇIKAR haftasında UBYS’de seçmeli dersi kendilerinin silmesi gerekmektedir. Aksi takdirde seçilen ders FF (başarısız) veya DZ (devamsız) olarak transkriptlerinde görülmeye devam eder.

 

Yatay geçişle üniversitemize gelen öğrencilerin seçmeli ders intibakları:

Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin transkriptleri seçmeli ders koordinatörlüğü tarafından geldikleri üniversitede aldıkları seçmeli dersler/stajlar ve geçme notları açısından incelenir. Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci intörnlüğe kadar gerekli minimum 36 AKTS seçmeli dersi tamamlamalıdır. Üniversitemize gelmeden önce hak ettiği seçmeli ders AKTS’leri intibak ettirilir ve bu derslerin kredileri 36 AKTS’den eksiltilir.

2- SEÇMELİ STAJLAR:

  • Dönem 4, 5 ve 6’da ilgili koordinatörlükler tarafından öğretim programlarında belirlenen stajlar arasından seçilerek, alınıp başarılı olunması gereken stajlardır.
  • Seçmeli stajların ders geçme /devam durumları; “belirtilmiştir.
  • Öğrenci o yıl açılan seçmeli stajlar içinden istediğini UBYS üzerinden seçer ve danışman onayı için gönderir.
  • Kliniklerde aşırı yoğunluk olmaması için seçmeli stajlara UBYS’de kontenjan uygulanmaktadır. Kontenjanın dolması durumunda UBYS sizin o stajı seçmenize izin vermeyecektir ve başka bir stajı seçmeniz gerekecektir.
  • Başarısızlık ve devamsızlık durumunda öğrenci aynı kredi değerinde başka bir Seçmeli stajı alabilir.

 

Önemli: Tıp Fakültesi Dönem 5 öğrencilerimizin intörnlüğe başlamadan önce zorunlu ders/stajları yanısıra;

*Dönem 1,2,3 açılan seçmeli derslerden minimum 36 AKTS değerinde kredilerini,

*Dönem 4 ve 5’ teki 1’er adet Seçmeli stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

*Dönem 4’te açılan bir seçmeli stajdan başarılı olunması durumunda aynı staj Dönem 5’te tekrar seçilemez.

 

 

 

İKÇÜ UBYS: PORTAL / Ana Sayfa

UBYS Sisteme giriş yapılmasını sağlayan portaldır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi Yönetim Sisteminin anasayfasıdır. Bilgi sistemleri dahilindeki uygulamalara bu sayfadan sisteme giriş yapılarak ulaşılır. Portal url adresi: http://ubs.ikc.edu.tr

 

Sisteme Giriş Yapılması

Üniversite Bilgi Yönetimi portal sayfasında sağ üst köşede bulunan “Giriş” butonuna basılır. Bu aşamada Kullanıcı adı ve Şifre alanları olan bir ekran açılır; bu alanların doldurulması gereklidir.

Öğrencilerin ÜBYS’ye girişi için; açılan pencerede “Kullanıcı”  bölümüne “Okul Numarası”  ve parola bölümüne “TC kimlik numarası ” yazılarak ardından “Giriş” butonuna basılır. 

 

 

ÜBYS girişi sağlandıktan sonra aşağıdaki arayüz açılır.

 

UBYS ile ilgili bir sorun ile karşılaştığınız takdirde fakültemiz öğrenci işlerine başvurabilirsiniz. Gerekli hallerde öğrenci işleri koordinatörlükle iletişime geçecektir.

 

Uyarı: Öğrencilerimize her yılın sonunda transkriptlerinden; UBYS’den aldıkları ve başarı ile tamamladıkları SC kodlu derslerin sayı ve AKTS’lerini saymalarını öneririz.

 

 

 

Menüyü Kapat