İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekan

Prof.Dr. Fatih Esad TOPAL

1973 Ankara doğumludur. İlkokulu Ankara Karacaoğlan İlkokulu’nda bitirdikten sonra orta öğretimini Kamil Ocak Ortaokulu’nda lise öğretimini ise Kalaba Lisesi’nde tamamlamıştır.1996 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra pratisyen hekim olarak Kilis Elbeyli Sağlık Ocağı’nda hekimlik hayatına başlamıştır.2000 yılında girdiği tıpta uzmanlık sınavı sonucuna göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda asistanlık eğitimine başlamış ve 2004 yılında uzman doktor olarak Çankırı Devlet Hastanesi’ne atanmıştır. Aynı zamanda bu hastanede başhekimlik görevini de icra eden hocamız sağlık bakanlığında da çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012 yılında yardımcı doçent olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Kliniği’nde akademisyenliğe başlayan hocamız 2015 yılında doçentlik ve ardından 2020 yılında da profesörlük unvanını almıştır. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2013 yılında aldığı CBRN eğitimi yanında 2014 yılında USG eğitmenliği ve The European Society Of Regıonal Anaesthesia & Pain Therapy,Rejyonel Anestezi Derneği Ve Deutsche Akademie Für Anasthesiologische Fortbildung den aldığı Üçüncü İleri Düzey Ultrason Rehberliğinde Sinir Blokları Kurslarını başarı ile tamamlamıştır. Hocamızın yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Saffet KÖSE tarafından Dekan olarak 03.06.2021 tarihinde görevlendirilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Menüyü Kapat