İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. Mustafa Agah TEKİNDAL

1985 yılı Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Bölümü’nden, 2007 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik AD.’da Yüksek Lisansını, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD’da Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2010-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD; 2015-2016 yıllarında İ.Ü. Medikal Park Hastanesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD.’da Yardımcı Doçent Doktor olarak; 2017-2020 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik AD’da Doçent Doktor olarak görev yapmıştır.

Ekim 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Ulaştırma Master Planında “Data Scientist” olarak çalışmıştır.  Mayıs 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında Konya Karatay Üniversitesi- KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında biyoistatistik danışmanlık yapmıştır.

2013-2021 yılları arasında farklı kurumlarda Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamaları Tıp Fakültesi Koordinatörü; Tıp Fakültesi Dönem V, Dönem III ve Dönem II Koordinatör Yardımcılığı; YÖS Koordinatörlüğü; EAEVE(Uluslararası Akreditasyon Komisyonu) üyeliği;  Bilimsel Araştırma Uygulamaları (BAU) birimi üyesi ve Bilişim Komisyonu başkanlığı yapmıştır. Mezuniyet Öncesi Veteriner Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (2019) komisyon üyeliği yapmıştır.

Tekindal’ın 2022 Ocak itibariyle SCI/SSCI indekslerde yayınlanan toplamda 99, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 20, ulusal hakemli dergilerde (TR Dizin) 49, uluslararası ve ulusal kongrelerden sunulan 89 adet yayını bulunmaktadır. 2018-2021 yılları arasında 1004, 4005, 1002 gibi TUBİTAK projelerinde yer almıştır. Bununla birlikte dört kamu ya da kamu iktisadi teşkilatı kurum projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak bulunmuştur.

2020-2021 yıllarında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Üç ulusal, iki uluslararası olmak üzere süreli yayın yapan bilimsel dergilerde editörlük görevini sürdürmektedir.

2020 Ağustos ayından itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD. öğretim üyesi, İSMER Merkez Müdür Yardımcılığı ve Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Saffet KÖSE tarafından Dekan Yardımcısı olarak 03.06.2021 tarihinde görevlendirilmiştir. 

Evli ve bir çocuk babasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Serkan BİLGİN

1973 Konya doğumludur. İlkokulu Konya Hazım Uluşahin İlkokulu’nda bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimini Konya Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktorluk mesleği eğitimine başlamış ve 1999 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında ilk görev yeri olarak Bandırma Aksakal Sağlık Ocağı’nda görevine başlamıştır. 3 ay sağlık ocağı hekimliği yaptıktan sonra ilk olarak Balıkesir 112 ekibine dahil olmuş, sonrasında  2003 yılında Hakkari Çukurca Jandarma Komando Birliğinde askerlik hizmetini tamamlamış olup, Balıkesir Susurluk 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun kurucu doktorluğu ve sorumlu hekimliği görevlerini yapmış ve 2004 yılı başlarında Susurluk Devlet Hastanesi acil servisinde görevine devam etmiştir. 2008 yılında tayin ile İzmir Foça Devlet Hastanesinde acil servis sorumlu hekimi olarak görevlendirilmiş ve 2013 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Kliniği’nde asistanlık görevine başlamıştır. 2017 yılında uzman doktor ünvanı alarak mecburi hizmet amaçlı Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne atanmış ve bu hastanede de bir dönem sorumlu hekimlik görevini başarı ile yerine getirmiştir.

2020 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmekte olup, Üçüncü İleri Düzey Ultrason Rehberliğinde Sinir Blokları, Ultrason Eğitmenliği sertifikalarına sahiptir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Saffet KÖSE tarafından Dekan Yardımcısı olarak 03.06.2021 tarihinde görevlendirilmiştir. İleri düzeyde ingilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Menüyü Kapat