Dekan Yardımcıları

Doç. Dr. Melih Kaan SÖZMEN


Dr. Melih Kaan Sözmen 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda, 2007-2011 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. 2009-2010 yılları arasında Hollanda’da bulunan Erasmus Üniversitesi Rotterdam, Sağlık Teknolojilerini Değerlendirme Enstitüsü’nde Sağlık Ekonomisi, Politika ve Hukuku Yüksek Lisans eğitimi aldı. 2011 Eylül-2013 Ocak tarihleri arasında devlet hizmet yükümlülüğünü Narlıdere Toplum Sağlığı Merkezi’nde uzman tabip olarak yerine getirdi. 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Geri Ödeme Komisyon Üyeliğine Seçildi. 2012-2014 yıllarında Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Çalışma verilerinin çözümlenmesi ve raporlanması süreçlerine katıldı. 2009-2013 yılları arasında Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı kapsamında yürütülen, İngiltere, İrlanda, Tunus, Filistin, Suriye ve Türkiye’nin ortağı olduğu MEDCHAMPS Projesi’nde (2.7 Milyon Euro fonlu) araştırıcı olarak görev yaptı, proje kapsamında İngiltere, İrlanda ve Tunus’ta eğitimlere ve araştırma sürecine katıldı. Bu projenin devamı niteliğinde olan RESCAP-MED Projesi’nde (1.9 Milyon Euro fonlu) 2012-2014 yılları arasında araştırıcı ve eğitimci olarak çalıştı. 2014 Şubat itibarı ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2014-2017 yıllarında Tıp Fakültesi Dönem 2 eğitim koordinatörlüğü, koordinatör yardımcılığı yaptı. Girişimsel klinik araştırmalar etik kurul, mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu, ölçme değerlendirme komisyonu,Tıp Fakültesi Akreditasyon kurulu üyesi olup, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarının koordinatör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Türk Tıp Öğrencileri birliğinin (TURKMSIC) danışman öğretim üyesidir.  2016 yılından bu yana SCI-Expanded indeksli BMC Public Health dergisinde editör yardımcılığı görevi yapmaktadır. 2017 Kasım ayında doçentlik ünvanı alan Melih Kaan Sözmen evli ve bir çocuk babasıdır.

  

Dr. Öğr. Üyesi Esra Meltem KOÇ


Dr. Öğr.Üyesi Esra Meltem Koç 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği ihtisasını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Adalet Önlisans;  İşletme  lisans; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi yüksek lisans eğitimlerini  tamamladı.  Halen  Hacettepe  Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Enstitüsü’nde Epidemiyoloji yüksek lisans eğitimine  devam etmektedir. Kanıta Dayalı Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. E. Meltem Koç, ANEAH’de  çalıştığı  dönemde  Türkiye’deki  ilk  hastane  tabanlı  Sağlık Teknolojileri Değerlendirme  Birimi  olan ANHTA’nın yürütmüş olduğu STD çalışmalarında yer almıştır. Dr. Koç,  halen    Ulusla arası  STD  Birliği  Gelişmekte  Olan  Ülkeler  Grubu  (HTAi Developing Countries Interest Group) ve Avrasya Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Girişimi sekreterlik görevlerini sürdürmektedir. 2015-2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel  Müdürlüğü  Sağlık  Teknolojileri  Değerlendirme  Dairesi’nde  çalışan  Dr. Koç Şubat 2016’dan beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Aile  Hekimliği  Anabilimdalı’nda  öğretim  üyesi  olarak  görev  yapmaktadır. Ayrıca  Mayıs 2017’den beri Katip  Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlük görevini yürütmektedir.  İyi düzeyde İngilizce bilen Dr.Koç evli ve bir kız çocuk annesidir.


Başa Dön