2013 Yılı Etkinlikleri

"Sağlık Çalışanlarına Şiddet ve Hak Arama Yolları Semineri 25 Aralık 2013"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Kurulu Etkinliği kapsamında 25 Aralık 2013 tarihinde Sağlık Çalışanlarına Şiddet ve Hak Arama Yolları konulu seminer Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde gerçekleşmiştir. İKÇÜ  İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nebahat KAYAER Hocamız katılımcıları Şiddet ve Hak Arama Yolları Hakkında bilgilendirmiştir.

Program Detayları için Tıklayınız.

"Travma’ da Görüntüleme Çalıştayı İzmir 12-13 Aralık 2013"

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin önemli sağlık sorunlarından birisi olan travmanın tanı ve tedavi aşamasında acil tıp, radyoloji ve cerrahi branşların birbirleri ile uyum içerisinde çalışmasının önemini anlatmak üzere Tramvada Görüntüleme Çalıştayı yapıldı.

Çalıştay, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Suat Eren Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Ali Malas, Travma ve Görüntüleme Açısından Kranyum Anatomisi konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İzmir Kâtip Çelebi, Ege ve 9 Eylül Üniversiteleri, İzmir ve Manisa İl Sağlık Müdürlükleri, Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlükleri, Kamu Hastaneler Kurumu İzmir Kuzey, Güney, Manisa Sekreterlikleri tarafından düzenlenen çalıştayda klinik anatomi ve radyoloji bilgileri güncellenirken konu ile ilgili disiplinler karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Travma'da Görüntüleme Çalıştayı sunumları için tıklayınız.

"Temel Araştırma Yöntemleri Kursu - 29.05.2013 - 04.06.2013"

Üniversitemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın 2013 yılı etkinlik planlarından olan “Temel Araştırma Yöntemleri Kursu” 29.05.2013 ve 04.06.2013 tarihlerinde düzenlenmiştir. İlk kurs İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi B konferans salonunda, ikinci kurs İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda yapılmıştır. İlk kursun eğitimi; Üniversitemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CAN, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Bülent ÖZKAN, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği’nden Doç.Dr. Kurtuluş ÖNGEL tarafından verilmiştir. İkinci kursun eğitimi; Doç.Dr. Kurtuluş ÖNGEL, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CAN ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı’ndan Doç.Dr. Pembe KESKİNOĞLU tarafından verilmiştir. Her iki kursta da içerik aynı olup konu başlıklarını; temel araştırma çeşitleri, araştırma dizaynı, basit analiz yöntemleri ve örneklerle SPSS uygulamaları oluşturmaktaydı. İlk kursa 20, ikinci kursa 37 hekim katılmış olup, katılımcılara verilmek üzere hazırlanmış olan “katılım belgeleri” katılımcıların e-posta adreslerine gönderilmiştir.

Program Detayları İçin Tıklayınız.

"Eğitici Eğitimi Kursu – 3-5 Nisan 2013"

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim kadrosuna katılan öğretim üyelerinin eğitim, öğretim alanındaki bilgi ve becerilerinin güncel gelişmelerle yenilenmesinin ve geliştirilmesinin amaçlandığı “EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU” düzenlenmiştir. Aile Hekimliği Anabilim Dalı katkıları ile planlanmış olan kurs 3-5 Nisan 2013 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır.

Kurs programı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi AD’dan Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD’dan Doç. Dr. Yeşim ŞENOL ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD’dan Öğr. Gör. Dr. Özlem COŞKUN tarafından yürütülmüştür.

İnteraktif eğitim teknikleri, ölçme-değerlendirme, etkin sunum planlama ve beden dili, klinik beceri eğitimi gibi konularda kursiyerlerin etkin olarak katıldığı uygulamalı eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

Kurs Detayları İçin Tıklayınız.

"Amerika Birleşik Devletleri’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Asistan Eğitimi” ve “Kompleks İntrakranial Tümörlerde ve Serebrovasküler Lezyonlarda Modern Mikrocerrahi Prensipler” Konulu Konferans – 21 Şubat 2013"

“Amerika’daki asistan hekimler haftada 80 saatin üstünde çalışamaz”

Eğitim ve seminer çalışmalarına aralıksız devam eden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi son olarak ABD’de Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında oldukça başarılı çalışmalara imza atan, Wisconsin-Madison Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Başkaya’yı konuk etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde asistan eğitimi, Kompleks intrakranial tümörlerde ve serebrovasküler lezyonlarda modern mikrocerrahi prensipler başlığında sunum yapan Doç.Dr. Mustafa Başkaya; kök hücre nakli ve ABD’deki asistan doktorların çalışma koşullarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Ali Malas evsahipliği yaparken;  akademisyenler ile asistan doktorlar katıldı.

“Amerika’daki asistan hekimler haftada 80 saatin üstünde çalışamaz”

Amerika’daki asistan hekimlerin haftada 80 saatin üstünde çalışmadığını ifade eden Doç.Dr. Mustafa Başkaya, hastanelerin bu konuya azami dikkat ettiklerini söyledi. Doç.Dr. Başkaya, ”Asistanlar 80 saatin üzerinde çalışamaz. Nöbet sonrasında hastanede zaman geçirmelerine de müsaade edilmiyor.  Bunun ana nedeni Asistanların daha az çalışmalarını sağlayarak,  yorgunluğun verdiği hatalardan kaçınmaktır. Asistanların yanında çalışan diğer personeller de oldukça profesyonellerden oluşuyor. Çünkü Asistanların olmadığı yerlerde bu açıkları onlar kapatmaktadır” dedi.

“Amerika’daki sağlık sisteminin kurulmasına 1900’lerin başında başlanmış”

Amerika’daki sağlık sisteminin kurulmasına 1900’lerin başında başlandığını vurgulayan Doç.Dr. Başkaya, “Artık mükemmele ulaşmışlar. Bizde  öncelikle sağlık sistemiyle ilgili sıkıntıları aşmamız daha sonra diğer düzenlemelere girmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak çok iyi olacaksınız. Hastanelerin  çok iyi bir teknolojisi olacak. Yardımcı sağlık personeli çok gelişmiş olacak” diye konuştu.

“Kök hücre nakli, hastalarda kullanılacak düzeye henüz gelmedi”

Amerika’daki Kök hücre nakli çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Doç.Dr. Başkaya, yapılan çalışmaların hayvanlar üzerinde devam ettiğini, henüz insanlarda uygulanabilecek aşamaya gelmediğini söyledi. Bunun haricinde kamuoyunda yer alan bilgilerin spekülatif bilgiler olduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Başkaya,  “Kök hücre nakli, hayvanlar üzerinde sadece deneysel olarak yapılan çalışmalarla ilerlemektedir. Bu çalışmalar hastalarda kullanılacak düzeye henüz gelmedi.  Onun haricindeki bütün bilgiler spekülatif. Felçlerde yararı ya da omurilik hasarlarındaki tedavisi daha kanıtlanmamıştır. Amerika bu konularda çok konservatif. Hastalar üzerinde yarar görmeden güvenli sonuçları olmadan klinik uygulamalara onay vermiyorlar. Şu anda klinik kullanılırlığı yok” şeklinde konuştu.

“Hayvanlarda olumlu sonuçlar gözlemliyoruz”

Kendisinin de yürüttüğü, hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalardan olumlu neticeleri gözlemlediklerini belirten Doç.Dr. Başkaya, “ Bizim yaptığımız deneysel çalışmalarda kök hücre kullandığımız hayvanların felç geçirdikten sonra felçlerini daha hafif atlattıklarını görüyoruz. Ama bunlar insanlarda da yararlı olacak anlamına gelmiyor” dedi.

“Bilime saygı, sürekli çalışmak”

Türkiye’de çalışan Asistan hekimlere mesaj veren Wisconsin-Madison Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Başkaya başarının, bilime saygı, sürekli çalışmak, kendini geliştirmekle geldiğini sözlerine ekledi.

Program Detayları İçin Tıklayınız.


Başa Dön