2014 Yılı Etkinlikleri

"Kanser Hastalarında Beslenme Sempozyumu 25 Aralık2014"

İKÇÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi etkinliği olarak düzenlenen, “Kanser Hastalarında Beslenme” konulu sempozyum yaklaşık 160 kişinin katılımı ile 25 Aralık 2014 tarihinde İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Doç.Dr. Ahmet ALACACIOĞLU ve Yrd.Doç.Dr. Hüseyin CAN’ın açılış konuşmaları sonrası “Palyatif bakım hastalarında açlık ve kaşeksi, beslenme yetersizliği, beslenmede invaziv yöntemler, enteral ve parenteral beslenme“ konuları işlendi.

"Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu 16-17 Ekim 2014"

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İzmir Tepecik EAH Çocuk Kliniğinin  Büyüyen Çocuk Derneği’nin katkıları ile organize ettiği”Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu” yoğun bir katılımla EÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İzmir’in iki güzide kurumu olan İzmir’in en genç devlet üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve İzmir’in en köklü kurumlarından İzmir  Tepecik EAH Çocuk Kliniğinin  Büyüyen Çocuk Derneği’nin katkıları ile organize ettiği, her iki kurumun da ilk büyük bilimsel etkinliği  olan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu”  EÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Programın Detayları için Tıklayınız.

"Rejenaratif ve Reparatif Tıp Konferansı 20 Mayıs 2014"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Kurulu Etkinliği kapsamında 20 Mayıs 2014 tarihinde Rejenaratif ve Reparatif Tıp konulu konferans Sağlık Bakanlığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde gerçekleşmiştir. İKÇÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Başkanı Prof.Dr. Mehmet TOKAÇ Hocamız Rejenaratif ve Reparatif Tıp hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

"Bilimsel Yayınlarda Etik Sempozyumu 18 Nisan 2014"

Oturum Başkanlıklarını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ile İKÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu’nun yaptığı sempozyumda; ‘Araştırma Etiği ve Etik Kurullar’ başlıklı sunumu Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şevket Ruacan , ‘Bilimsel yayınların etik kuralları ve yazarların uyması gerekli ilkeler, yazarlık prensipleri’ sunumunu San Francisco, California UCSF Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Tihan, ‘Bilimsel Yayınlarda Araştırmacının Yasal Sorumlulukları, Etik Dışı Davranış ve Yanıltmalara yönelik Önlemler’ başlığında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağatay Üstün birer sunum yaptı.

Sempozyumu Rektör Danışmanı ve İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof.Dr. Mustafa Demirci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Ali Malas, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sedat Akar, Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Hacıyanlı, kurul üyeleri Doç. Dr. Nihal Dündar, Doç. Dr. Aylin Örgen Çallı, Yrd. Doç. Dr. Sabiha Türe, Yrd. Doç. Dr. Tülay Ayna ve akademisyenler izledi. “Etik bir yaşam biçimidir”, “Bilimsel yalancılık ve saptırma en ciddi konulardan biridir”, “Yazarlık prensiplerine uyulması önemlidir”, “Bilimsel çalışmanın olmazsa olmazları…” konuları işlendi. Sempozyum sonunda Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Malas, sempozyumda değerli bilgiler aktaran konuk akademisyenlere teşekkür plaketi verdi.

Sempozyum Detayları İçin Tıklayınız.

"Temel İstatistik 20-22 Ocak 2014"

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Kurulu, düzenlediği bir seminerle Temel İstatistik konusunda öğretim üyelerini bilgilendirdi.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine yönelik düzenlenen seminerde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Bülent Özkan, katılımcılara istatistiğin temel kavramlarını anlattı.

Bilimsel araştırma metodolojisi, araştırma dizaynı, istatistiksel analiz gibi temel kavramlar hakkında sahip olduğu bilgileri öğretim üyeleri ile paylaşan Yrd.Doç.Dr. Özkan, istatistiksel hesaplarda program kullanımı, elde edilen bulguların raporlanması ve yorumlanması gibi konularda da önemli aktarımlarda bulundu.

Program Detayları İçin Tıklayınız.

"Hekimin Cezai Sorumluluğuna Genel Bakış Semineri 30 Ocak 2014"

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu tarafından İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nebahat Kayaer, tıbbi müdahalelerden kaynaklanan cezai sorumluluklar ve hekimlerin cezai sorumlulukları konularında bilgiler sundu. Seminere katılan sağlık çalışanları; tanı hataları, tedavi hataları, organizasyon hataları gibi durumlardaki yasal prosedürler ve hastayı doğru bilgilendirme sorumlulukları gibi hususlarda bilgi edindi.

"İzmir Ürojinekoloji Çalıştayı 10 Ocak 2014"

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayın Düzenleme Kurulu Başkanı olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Başkanı Prof.Dr.Sefa Kelekçi, organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Çalıştayı ciddi bir halk sağlığı sorunu olan kadınların idrar kaçırma problemlerine daha iyi bir çözüm bulabilmek adına gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmak için düzenledik. Bu amaçla bir araya gelen uzman ve asistan kadın doğum hekimlerin yanı sıra ürojinekoloji ile ilgilenen ürologlarla birlikte fikir alışverişlerinde bulunduk” diyen Prof.Dr.Kelekçi: “Bu amaçla 24 yıldır Amerika’da yaşayan ve kendi departmanında bölüm başkanlığı yapan Prof.Dr.Özgür Harmanlı’yı davet ettik. Kendisi bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaştı. Ayrıca yine Prof.Dr.Harmanlı’nın yönettiği üç farklı ameliyat katılımcılara canlı olarak izletildi ” şeklinde konuştu.

Çalıştayda Prof.Dr.Harmanlı’nın yanı sıra İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Serpil Aydoğmuş ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Özgür Yeniel de birer sunum yaparak tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Program Detayları İçin Tıklayınız.


Başa Dön