İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurul Hakkında

Kurul Hakkında


Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu’nun amacı; fakültemizin nitelikli bilgi üretme, bilgiyi paylaşma ve toplum yararına kullanma sürecine katkı yapacak etkin, sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi ve araştırma odaklı üniversite olma sürecinde araştırma faaliyetlerinde sürekli iyileştirmenin sağlanması için önceliklerin belirlenmesi, duyurulması ve desteklenmesidir.

Bilimsel Araştırmaları Koordinasyon ve Geliştirme Kurulu bu hedeflerle fakültemiz bünyesinde nitelikli bilimsel araştırma ve yayın sayısının arttırılması, akademisyenler arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırmada temel ve destekleyici faaliyetlerle farkındalık yaratılması ve bilimsel faaliyetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

Menüyü Kapat