İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tarihçe

Tarihçe


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6005 Sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu” ile “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmünce kurulmuştur. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Kurucu Rektör olarak 09.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Galip AKHAN atanmıştır. İlk Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS ‘tır. Daha sonra sırasıyla Dekanlık görevini Prof. Dr. Galip AKHAN, Prof. Dr. Mehmet TOKAÇ, Prof. Dr. Gökhan KÖYLÜOĞLU, Prof. Dr. Barış Önder PAMUK yapmıştır. Prof.Dr.Fatih Esad TOPAL 31.05.2021 tarihi itibariyle Dekan görevini sürdürmektedir.

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri eğitim binalarını ve idari birimlerini 2012 yılında Çiğli Aydınlık Evler yerleşkesinde oluşturmuş, 2016 yılında bu birimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesine taşınmıştır. Tıp Fakültesi; klinik bilimler, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanmak üzere 25 Temmuz 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte kullanım protokolü, 03 Nisan 2015 tarihinde de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile de işbirliği uygulama protokolü imzalanmıştır.

Fakültemiz 2011-2012 eğitim öğretim yılında 108 öğrenci ile eğitime başlamış olup, ilk mezun öğrencilerini 2016-2017 eğitim öğretim yılında 91 öğrenci olarak vermiştir. Fakülte olarak temel ilkemiz; bilimin önderliğinde özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik değerlere sahip, akademik ve idari çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum olmaktır.

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği yönetim kurulunun 23 Şubat 2019 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda üniversitenin Türkçe Tıp Eğitimi Programının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptandı ve eğitim programı 01 Ocak 2025 tarihine kadar akredite edildi..

İKÇÜ alınan bu belge ile Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile afiliasyon yapılarak kurulan Tıp fakülteleri içerisinde akreditasyon belgesi alan ilk Tıp Fakültesi oldu.

Fotoğraf Galerisi için Tıklayınız.

Menüyü Kapat