İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İş Akış Şemaları

01- FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

02- FAKÜLTE KURULUNA DOÇENT ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

03- FAKÜLTE KURULUNA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

04- FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA PROFESÖR ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

05- FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DOÇENT ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

06- FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DR.ÖĞRETİM ÜYESİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

07- İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

08- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI

09- 31. MADDE GÖREVLENDİRMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

10-  PERSONEL İZİN İŞ AKIŞ ŞEMASI

11- YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

12- TAŞINIR KAYDI İŞ AKIŞI

13- EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

14- SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

15- GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

16- ÖĞRENCİ KONSEYİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

17- ÖĞRENCİ BELGELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

18- DERS EKLEME-ÇIKARMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

19- DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

20- NOT İTİRAZI  İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

21- ÖĞRENİME ARA VERME İŞ AKIŞ ŞEMASI

22- İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (MEZUN VE KAYIT SİLDİRME) İŞ AKIŞ ŞEMASI

23- İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (YATAY GEÇİŞ) İŞ AKIŞ ŞEMASI

24- MEZUNİYET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

25- MEZUN GERİ BİLDİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

26- ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ GERİ BİLDİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI

27- PROGRAM DEĞERLENDİRME (NİTEL) İŞ AKIŞ ŞEMASI

28- BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

29- ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATAMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

30- KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI

 

Menüyü Kapat