İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Vizyon - Misyon

VİZYON


Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimi, araştırma ve hizmet sunumu veren, yetiştirdiği hekimler, tıp bilimine yaptığı katkı, ürettiği bilgi ve topluma sağlık alanında verdiği hizmet ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli gelişen örnek bir Tıp Fakültesi olmaktır.

 

MİSYON


Mesleğinde üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip, etik değerleri gözeten, hastalarında doğru teşhisi belirleyen ve tedavi yapabilen, teknik ve teknolojiyi gereği gibi kullanabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını kültürel değerlerin farkında olarak ön planda tutan, araştırmacı ve bilimsel gelişmeleri takip edip kendini yenileyebilen, karşılaştığı sağlık sorunlarına çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, hastası, meslektaşları ve çevresi ile iyi iletişim kurabilen hekimler ve akademisyenler yetiştirmektir.

Menüyü Kapat