ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Dermatoloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Deri Ve Zührevi Hastalıklar A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Dermatoloji
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Deri Ve Zührevi Hastalıklar A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Juvenil Multipl Ksantogranüloma, 2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Hirsutizm ve hipertrikozda tedavi, 2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pediatrik yara iyileşmesi ve bakımı, 2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Gebelikte flebolojik problemler ve yaklaşım, 2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Sitria gravidarum as a predictor of spontaneous preterm delivery: A case control study., 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Arsenical keratoses and non-Hodgkin’s lymphoma: arsenic-induced or coincidental conditions?, 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Acneiform eruption caused by levonorgestrel-intrauterine system;a case report., 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Vücudun Kendi Retinoik Asitlerini kullanmak:Dermatolojik Hastalıkların Tedavisinde Liarozol., 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Lipoid proteinozis (Urbach- Wiethe Hastalığı):Olgu sunumu, 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system and T380A intrauterine copper device on dysmenorrhea and days of bleeding in women with and without adenomyosis., 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Cyproterone acetate or drospirenone containing combined oral contraceptives plus cyproterone acetate for hirsutism: Randomized comparison of three regimens., 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akne skarında gelişen metatipik karsinom, 2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Mesane kanseri metastazına sekonder akantozis palmaris ve florid kutanöz papillomatozun eşlik ettiği bir malign akantozis nigrikans vakası, 2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Skin tag and acanthosis nigricans: Do they a predictive value for gestational diabetes mellitus?, 2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Prematurity: is it a risk factor for stria distensea?, 2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,The impact of the latest classification system of bening vulvar diseases on management of women with chronic vulvar pruritus., 2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Epidermodisplazya verrusiformis ile kseroderma pigmentosum birlikteliği. , 2010;48(12):62-66., 2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Vulvar dermatozların yeni sınıflandırılması, 2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Ovarian morphology and prevelance of polycystic ovary syndrome in reproductive aged woman with or without acne., 2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Activation of Hailey-hailey disease by herpes simplex in a patient with concomitant two different autoimmune diseases., 2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pimecrolimus 1% cream for pruritus in postmenopausal diabetic women with vulvar lichen simplex chronicus: A prospective non-controlled case series., 2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Specific dermatoses of pregnancy: A systematic review., 2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pilonidal sinus mimicking endometriosis: A case report. Akdeniz Klinikleri 2008; 1(2): 41-44., 2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Glucose Tolerance in Pregnant Women with Vaginal Candidiasis, 2004
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Psoriasis Vulgariste Demir Metabolizmasının İncelenmesi. .2001; 8(1):18-22., 2001
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Gebeliğin intrahepatik kolestazı: İki olgu sunumu, 2000
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akne vulgarisli olgularda çeşitli tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması. 1998;1:1-6., 1998
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Göller bölgesinde en sık görülen deri hastalıkları. Türkiye klinikleri dermatoloji dergisi.1997;1:19-22., 1997
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pruritus in Hemodialysis Patients: Relation to Serum Urea, Parathormone, and Histamin Levels, 1997
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Hipertrofik skar ve keloid tedavisinde Silicone jel kullanımı:Kontrollü klinik çalışma, 1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Tiroid hastalıklarında görülen deri bulguları., 1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Mal de Meleda; Üç vaka bildirisi., 1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Mal de Meleda ve dev keratoakantoma birlikteliği., 1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Glucantime ile Tedavi Edilen Yurtdışı Kaynaklı Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu,18. Ulusal Parazitoloji Kongresi,29.09.2013, TÜRKİYE, 05.10.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pustular scabies mimicking Sneddon Wilkinson Syndrome in a immunocompetent patient,22.European Academy of Dermatology and Venereology Congress,02.10.2013, 06.10.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Baboon syndrome: a case report.,22.European Academy of Dermatology and Venereology Congress,02.10.2013, 06.10.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Late onset chromhidrosis: case report and literature review,22.European Academy of Dermatology and Venereology Congress,02.10.2013, 06.10.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Elastosis perporans serpiginosa associated with acanthosis nigricans,22.European Academy of Dermatology and Venereology Congress,02.10.2013, 06.10.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pakionişi konjenita: Olgu sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Bacakda lokalize lenfanjiyoma sirkumskriptum,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Gebelikde İyileşme Gösteren Liken Skleroz: Olgu Sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Splenomegalinin Eşlik Ettiği Melkersson Rosenthal Sendromu:Olgu sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Sneddon sendromu:Olgu sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Liken miksödematozus:Olgu sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akkiz Multipl Nöroma: Olgu Sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Konjenital Kutanöz Minör Anomaliler: Olgu sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Multipl Juvenil Ksantogranüloma: Olgu sunumu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Suprapubik kesilerde skar oluşumunu etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Ranunculus glacialis'e bağlı fitodermatit Olgusu,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Gebelikte pemfigus vulgaris,21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,13.11.2013, TÜRKİYE, 17.11.2013
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system and T380A intrauterine copper device on dysmenorrhea and days of bleeding in women with and without adenomyosis.,2. Asian Congress On Endometriosis,09.11.2012, 11.11.2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Ekrin poroma: Olgu sunumu,8.Ege Dermatoloji Günleri,08.05.2012, TÜRKİYE, 12.05.2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Mesane kanseri metastazına sekonder akantozis palmaris ve florid kutanöz papillomatozun eşlik ettiği bir malign akantozis nigrikans vakası,24. Ulusal Dermatoloji Kongresi,09.10.2012, TÜRKİYE, 13.10.2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Gebelikte ortaya çıkan hiperandrojenizm: Olgu sunumu,24. Ulusal Dermatoloji Kongresi,09.10.2012, TÜRKİYE, 13.10.2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Eozinofilik follikülit: Olgu sunumu,Ege Dermatoloji Günleri,08.05.2012, TÜRKİYE, 12.05.2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akne skarında gelişen metatipik karsinom:Olgu sunumu,24. Ulusal Dermatoloji Kongresi,09.10.2012, TÜRKİYE, 13.10.2012
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Spontan erken pretem doğumun öngörüsünde stria gravidarum,20. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,10.11.2011, TÜRKİYE, 16.11.2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Olmsted sendromu,20. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,10.11.2011, TÜRKİYE, 16.11.2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Lokalize pitriazis likenoides kronika,6. Ege Dermatoloji Günleri,04.05.2011, TÜRKİYE, 08.05.2011
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Dermatomiyozitli hastada meme kanseri birlikteliği,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Vulva dermatozlarında son sınıflandırmanın etkisi,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akneiform erüpsiyonun akla gelmeyen nedeni,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Netherton sendromu: Olgu sunumu. , 26-30 Mayıs 2010,1.Dermatoonkoloji gündemi,26.05.2010, TÜRKİYE, 30.05.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Arsenik keratozu ve non-Hodgkin lenfoma birlikteliği,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Diffüz Bier benekleri. , 26-30 Mayıs 2010,1.Dermatoonkoloji gündemi,26.05.2010, TÜRKİYE, 30.05.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Kseroderma pigmentosumlu hastada yaygın epidermodisplazya verrusiformis,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,İdyopatik trombositopenik purpuralı olguda şiddetli zona,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,İki farklı otoimmun hastalığı olan bir hastada Hailey- Hailey hastalığının herpes simpleks enfeksiyonu ile aktivasyonu,23. Ulusal Dermatoloji Kongresi,19.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Fasiyal paralizili tuberoz skleroz olgusu,1.Dermatoonkoloji gündemi,26.05.2010, TÜRKİYE, 30.05.2010
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Vulvar liken simpleks kronikuslu postmenapozal diyabetik kadınlarda kaşıntı için %1 pimekrolimus krem: prospektif kontrolsuz vaka serisi,6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,14.05.2008, TÜRKİYE, 19.05.2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Von Willebrand hastalığı olan adelosanlarda jüvenil kanama: iki vaka sunumu,6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,14.05.2008, TÜRKİYE, 19.05.2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Endometriosisi taklit eden pilonidal sinus: Vaka sunumu,6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,14.05.2008, TÜRKİYE, 19.05.2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Skin tag ve akantozis nigrikans: Gestasyonel diabetes mellitus,22. Ulusal Dermatoloji Kongresi,14.10.2008, 18.10.2008
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Postmenapozal diabetik kadınlarda vulvanın squamoz hücre hiperplazisinin tedavisinde %1’ lik pimekrolimus krem,18. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,06.11.2007, TÜRKİYE, 08.11.2007
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Pimecrolimus 1% cream for hyperplastic type vulvar dystrophy in postmenopausal diabetic women: A case series.,7. Türk-Alman jinekoloji Derneği Kongresi,16.05.2007, 20.05.2007
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Hirsutismus tedavisinde üç farklı tedavi rejiminin karşılaştırılması. , 6-10 Kasım 2007,18. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,06.11.2007, 10.11.2007
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akne şikayeti ile başvuran kadınlarda over morfolojisi değişiklikleri ve kontrol grubu ile karşılaştırılması,18. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,06.11.2007, TÜRKİYE, 10.11.2007
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Akne vulgarisli olgularda çeşitli tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması,16. Ulusal Dermatoloji Kongresi,01.10.1996, TÜRKİYE, 05.10.1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Tiroid hastalıklarında görülen deri bulguları , 1-5 Ekim 1996,16. Ulusal Dermatoloji Kongresi,01.10.1996, TÜRKİYE, 05.10.1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Göller bölgesinde en sık görülen deri hastalıkları,16. Ulusal Dermatoloji Kongresi,01.10.1996, TÜRKİYE, 05.10.1996
 • KELEKÇİ KIYMET HANDAN,Mal de Maleda. Üç vaka bildirisi. , 2-5 Ekim 1995, Ankara.,12. Prof Dr A. Lütfü Tat simpozyumu,02.10.1995, TÜRKİYE, 05.10.1995
 • GEBELİĞİN DERİ FİZYOLOJİSİNE ETKİLERİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • GEBELİĞİN DERİ VİSKOELASTİSİTESİNE ETKİLERİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Ankara Eğitim ve Araştırma HastanesiI, Uzman doktor, Tam Zamanlı,
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman doktor, Tam Zamanlı,
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor, Tam Zamanlı,
 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başasistan, Tam Zamanlı,
 • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başasistan, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön