ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Tıbbi Biyoloji
 • Doktora İstanbul Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji A.B.D.
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji A.B.D.
 • Lisansüstü Anadolu Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Zooloji A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-Fen Fakültesi - Biyoloji

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Tıbbi Biyoloji
 • Doktora İstanbul Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji A.B.D.
 • Lisansüstü İstanbul Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji A.B.D.
 • Lisansüstü Anadolu Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Zooloji A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-Fen Fakültesi - Biyoloji
 • ÇERÇİ GÜRBÜZ BURCU,SOYÖZ MUSTAFA,KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,PİRİM İBRAHİM,Importance of Pregnancy Induced Paternal HLA Antibody Production in Transplantation: Review, Türkiye Klinikleri Temel Tıp Bilimleri, 2016, 36, 106 110
 • SOYÖZ MUSTAFA,ÖZKIZILCIK KOÇYİĞİT ASLI,ÇERÇİ GÜRBÜZ BURCU,KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,PİRİM İBRAHİM,Human Leukocyte Antigen Class I-II Allele Frequencies and Association Between Human Leukocyte Antigen Alleles and ABO Blood Group Antigens, Turkish Journal of Immunology, 2016
 • GÜLEÇ DERYA,KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,SOYÖZ MUSTAFA,MURAT KILIÇOĞLU,PİRİM İBRAHİM,A Case Study on Evaluation of the Correlation between Crossmatch Methods and Single Antigen Bead Test, Austin Journal of Nephrology andHypertension , 2015
 • PİRİM İBRAHİM,KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,GÜLEÇ DERYA,SOYÖZ MUSTAFA,KOÇYİĞİT ASLI,TOPRAK HAMDİ GÜNGÖR,CEREN YÜKSEL,GÜRBÜZ BURCU,TOTUR İSMAİL,BURCU AKMAN,ERHAN TATAR,CEM TUĞMEN,SERT İSMAİL,SOYPAÇACI ZEKİ,ADAM USLU,The Effect of Panel Reactive Antibody Results on Graft Functions of Patients with Chronic Kidney Failure., Turkish Journal immunology, 2015
 • SOYÖZ MUSTAFA,KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,KOÇYİĞİT ASLI,GÜLEÇ DERYA,PİRİM İBRAHİM,Single Antigen Flow Beads For Identification Of Human Leukocyte Antigen Antibody Specificities In Hypersensitized Patients With Chronic Renal Failure., Central European Journal of Immunology., 2015
 • PİRİM İBRAHİM,SOYÖZ MUSTAFA,KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,KOÇYİĞİT ASLI,GÜRBÜZ BURCU,CEM TUĞMEN,KURTULMUŞ YUSUF,ÖZYILMAZ BERK,De Novo Produced Anti-HLA Antibodies Relation To Alloimmunity in Patients with Chronic Renal Failure., 12. Genetic Testing and Molecular Biomarkers., 2015, 19, 335 338
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Comparison of complement-dependent cytotoxic and flow-cytometry crossmatch results before cadaveric kidney transplantation., TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2013, 45, 878 80
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Long-Term Effects of Antibodies aganist Human Leukocyte antigens Detected by Flow Cytometry in the First Year after Renal Transplantation., Balkan Medical Journal, 2013, 30, 37 45
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Lipid Parameter, Doses and Blood Levels of Calcineurin Inhibitors in Renal Tranplant Patients., Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2013, 28, 164 168
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,The effect of Multidrug resistance protain 1 (MDR1) polymorphism on the blood Concertrations of Tacrolimus in Turkish Renal Transplant Patients., TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2013, 45, 895 900
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,KURTULMUŞ YUSUF,Comparision of anti-HLA antibodies of kidney transplant candidates with chronic renal failure by two different methods: Flow-PRA and Luminex PRA., TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2013, 45, 857 877
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Anti HLA Antikorların Saptanmasında Akım Sitometrik Yöntemlerin Önemi: Bir olgu Nedeniyle., Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi, 2012, 7, 27 30
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Is flow cytometry crossmatch analysis using sera with different dilutions important for pretransplant analysis? A case report., Transplant Procceding, 2012, 44, 1767 1769
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,The presence of donor-specific antibodies in renal transplantation., Transplant Procceding, 2012, 44, 1667 9
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,ŞENTÜRK HAYRİYE,Flow cytometric evaluation of pregnancy-induced anti-donor immunization., Transplant Proceeding, 2012, 44, 1656 1659
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Böbrek Nakli Sonrası Birinci Yılda Panel Reaktif Antikorların Akım Sitometri İle Takip Edilmesi, Turkiye Klinikleri J Nephrol., 2011, 6, 1 11
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Farmakogenetik ve Kalsinörin İnhibitörleri. Farmakogenetik ve Kalsinörin İnhibitörleri., Turkiye Klinikleri J Nephrol., 2011, 6, 62 68
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Flow Cytometric Cross Matching and Panel Reactive Antibodies in Chronic Renal Failure Patients., Transplantation Proceedings, 2011, 43, 805 808
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Tek Antijen Boncuk Çalışması İle Dönor’a Özgü Antikorların Saptanması., Türkiye Klinikleri J Nephrol., 2011, 6, 17 21
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,HLA-DP uyumzusluğunun mikst lenfosit kültür testinde hücre proliferasyonu üzerine etkisi., Balkan Medical Journal, 2011, 28, 224 226
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,ŞENTÜRK HAYRİYE,Flow Cytometric Cross Matching and Panel Reactive Antibodies in Chronic Renal Failure Patients., Transplantation Proceedings, 2011, 43, 805 808
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Akım Sitometrisi ile Böbrek Nakli Sonrası Vericiye Özgü Antikorların Monitorizasyonu., Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 2010, 19, 94 101
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,The predictive value of Stimulation Index calculated by Modified Mixed Lymphocyte Culture in the detection of GVHD following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Turkish Journal of Hematology, 2010, 27, 165 170
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,İmmünsupresif İlaçların Etki Mekanizmaları., Gaziantep Tıp Dergisi, 2009, 15, 42 47
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,ŞENTÜRK HAYRİYE,ÖZTÜRK ŞÜKRÜ,Effect of cyclosporin A and Tacrolimus on sister chromatid exchange frequency in renal transplant. Investigation of Sister Chromatid Exchange by Cyclosprin A and Tacrolimus., Genetic Testing, 2008, 12, 427 430
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Yüksek Performans likit kromotografisi (HPLC) ve Mikropartikülenzim düzeyi (MEIA) yöntemleri ile saptanan tam kan sirolimus düzeylerinin karşılaştırılması., Sİstanbul Tıp fakültesi Mecmuası, 2007, 70, 93 97
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Hematopoietik kök hücre nakli, Nakil yapılacak hastaya uygun verici seçiminde karışık lenfosit kültür testinin belirleyiciliği, Sendrom, 2007, 19, 32 36
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,TOZKIR HİLMİ,DİLER SARPER,No association of KIR genes with Behcet’s Disease., Tissue Antigens, 2007, 70, 435 438
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Flow Cytometry ile Panel Reaktif Antikorların Değerlendirilmesi. ; cilt19, sayı:2, 22-25 2006., Klinik Gelişim, 2006, 19, 22 25
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Böbrek nakli sonrasında verici HLA antijenlerine karşı oluşan antikorların Akım sitometrisi ile çaprazlama yöntemi ile saptanması, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, 69, 93 97
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Kemik İliği Transplantasyonları Komplikasyonlarından Akut Graft versus Host Hastalığının Mikst Lenfosit Kültür (MLC) ile Önceden Belirlenmesi., İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, 69, 57 62
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,KIR genleri ve hastalık patogenezindeki rolü; cilt19, sayı:2, 37-44 2006., Klinik Gelişim, 2006, 19, 37 44
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,kuruca serap,Cytotoxic effect of leaf, stem and root extracts of Nerium oleander on leukemia cell lines and role of the p-glicoprotein in this effect., Journal of Experimental Therapeutics and Oncology, 2006, 6, 31 38
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,The assesment of Different Dilutions in the Determination of The C2 level., Turkish Journal of Immunology, 2003, 8, 39 43
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Otizm ile ilişkili HLA alellerinin PCR-SSP yöntemi ile araştırılması, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 2002, 65, 110 114
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Osteosarkomlu hastalarda methotrexate düzeylerinin değerlendirilmesi., İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 2001, 64, 59 65
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,IL-2 Etkisi İle Aktif Hale Getirilen Modifiye MLC Testinde İmmunsupresan İlaçların Etkisi., İstanbul Tıp fakültesi Mecmuası, 2001, 64
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,Akut lösemi ve Aplastik anemide HLA-DRB Allelleri., Gülhane Tıp Dergisi, 2001, 43, 312 315
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,CsA Düzeylerinin TDx-m, EMIT ve AxSYM Metodları ile Karşılaştırılması, Türk hematoloji ve Onkoloji Dergisi, 2000, 10, 212 216
 • KILIÇASLAN AYNA TÜLAY,ÖZKIZILCIK KOÇYİĞİT ASLI, Flow cytometry, Detection of Anti-HLA Antibodies by Flow Cytometer, Intech World’s largest Science, Technology & Medicine Open Access book publisher., 2016
 • Böbrek Bekleme Listesindeki Hipersentize Hastalarda Anti-Hla Antikorlarının Tek İnsan Lökosit Antijen Kaplı Akım Sitometri Boncukları İle Saptanması, Yürütücü, BAP, Yürütücü,,2.4.2015
 • Flow Cytometri’ de FLOW - PRA Yöntemi İle Panel Reaktif Antikor Antikorların Monitorizasyonu., Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (20,000),14.1.2009
 • Donör Lenfosit ve Endotel Öncül Hücrelerine Karşı Gelişen Antikorların Eş Zamanlı Olarak Akım Sitometri Çaprazlama Testi İle Tespiti., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (20.000)
 • Aktif Dönemdeki HLA-B51 Pozitif Behçet Hastalarında Sitokinlerin Araştırılması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (40000)
 • İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ ABD, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön