Öğrenim Bilgileri

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Halk Sağlığı
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Halk Sağlığı
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Tıp Fakültesi

Akademik Özgeçmiş

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Halk Sağlığı
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Halk Sağlığı
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • DİNÇ HORASAN GÖNÜL,TARI SELÇUK KEVSER,SAKARYA SİBEL,SÖZMEN MELİH KAAN,ERGÖR GÜL,Yardım Nazan,Sarıoğlu Gülay,Soylu Meltem,Keskinkılıç Bekir,Buzgan Turan,Hülür Ünal,Ekinci Halil,Ekinci Banu,ÜNAL BELGİN,Health-related quality of life and perceived health status of Turkish population, QUALITY OF LIFE RESEARCH, 2019, 28, 2099 2109
 • AŞKIN Meryem,KOÇ ESRA MELTEM,SÖZMEN MELİH KAAN,ŞAHİN ERKAN MELİH,AYDOĞMUŞ SERPİL,Kadınların Cinsel Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörlerin ve Kontraseptif Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2019, 21, 172 176
 • AŞKIN MERYEM,KOÇ ESRA MELTEM,SOYÖZ MUSTAFA,AKSUN SALİHA,AYDOĞMUŞ SERPİL,SÖZMEN MELİH KAAN,Relationship between Postmenopausal Vitamin D Level, Menopausal Symptoms and Sexual Functions, Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 2019, 29, 823 827
 • AŞKIN MERYEM,KOÇ ESRA MELTEM,YEKTA ATEŞ MERVE,ARSLAN MEHMET,DAĞ GİZEM,KOÇ ALİ MURAT,SÖZMEN MELİH KAAN,Evaluation of the relationship between health belief of breast cancer screening and health anxiety A cross-sectional study, Medicine Science International Medical Journal, 2019, 8, 343 348
 • AŞKIN Meryem,KOÇ ESRA MELTEM,SÖZMEN MELİH KAAN,ŞAHİN ERKAN MELİH,AYDOGMUŞ Serpil,Kadınların Cinsel Fonksiyonlarını Etkileyen Faktörlerin ve Kontraseptif Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2019, 21, 172 176
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,SÖZMEN MELİH KAAN,Determination of the costs of falls in the older people according to the decision tree model, ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, 2019, 87, 1 8
 • DİNÇ HORASAN GÖNÜL,TARI SELÇUK KEVSER,SAKARYA SİBEL,SÖZMEN MELİH KAAN,ERGÖR GÜL,YARDIM NAZAN,SARIOĞLU GÜLAY,SOYLU MELTEM,KESKİNKILIÇ BEKİR,BUZGAN TURAN,HÜLÜR ÜNAL,EKİNCİ HALİL,EKİNCİ BANU,ÜNAL BELGİN,Health Related Quality of Life and Perceived Health Status Turkish Population, QUALITY OF LIFE RESEARCH, 2019, 28, 2099 2109
 • BAŞTÜRK MERYEM,KOÇ ESRA MELTEM,ARSLAN MEHMET,ATEŞ MERVE YEKTA,DAĞ GİZEM,SÖZMEN MELİH KAAN,KADINLARIN MEME KANSERİ TARAMALARINA KATILIMLARINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2019, 23, 25 32
 • AŞKIN MERYEM,KOÇ ESRA MELTEM,SOYÖZ MUSTAFA,AKSUN SALİHA,AYDOĞMUŞ SERPİL,SÖZMEN MELİH KAAN,Relationship between Postmenopausal Vitamin D Level, Menopausal Symptoms and Sexual Functions., JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 2019, 29, 823 827
 • ARSLAN MEHMET,KOÇ ESRA MELTEM,SÖZMEN MELİH KAAN,The Turkish Adaptation of The Tilburg Frailty Indicator: a Validity and Reliability Study, The Turkish Journal of Geriatrics, 2018, 21, 173 185
 • BAŞTÜRK MERYEM,KOÇ ESRA MELTEM,SÖZMEN MELİH KAAN,ARSLAN MEHMET,ALBAŞ SÜLEYMAN,Smoking Habits and Anxiety Level of the First and Sixth Year Medical Faculty Students and Their Attitudes about Law 4207, Konuralp Tıp Dergisi, 2018, 282 288
 • BURAL GONCA GÜL,Torigian Drew A.,SÖZMEN MELİH KAAN,houseni mohamed,Alavi Abass,Comparison of atherosclerotic inflammation and calcificationin subjects with end stage renal disease (ESRD) onhemodialysis to normal controls utilizing 18F-FDG PET/CT, Hellenic Journal of Nuclear Medicine, 2018
 • ÇEVİK CELALETTİN,SÖZMEN MELİH KAAN,KILIÇ BÜLENT,How primary care reforms influenced health indicators in Manisa district in Turkey: Lessons for general practitioners, European Journal of General Practice, 2018, 24, 1 10
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,GONENC SERAP,Evaluation of premarital health screening results in Izmir, Turkey”(2012-2013), International Research Journal of Medical Science, 2018, 6, 1 5
 • AŞKIN MERYEM,KOÇ ESRA MELTEM,ATEŞ MERVE YEKTA,ARSLAN MEHMET,DAĞ GİZEM,KOÇ ALİ MURAT,SÖZMEN MELİH KAAN,Evaluation of the relationship between health belief of breast cancer screening and health anxiety A cross-sectional study, Medicine Science International Medical Journal, 2018, 1
 • ÖZDEMİR RAZİYE,DİNÇ HORASAN GÖNÜL,RAO CHALAPATI,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL BELGİN,Re: Letter to the Editor of public health in response to ‘An evaluation of cause-of-death trends from recent decades based on registered deaths in Turkey, Public Health, 2018, 163, 153 154
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,ÖZAKBAŞ ESEN EŞE,BATU ZEHRA,CANDAN AYŞE,The effect on the weight loss of the diet consultancy applied on the 100 voluntaries who’xxs overweight or obese: a pilot study, Research Journal of Family, 2018
 • KUNDAKÇI GAMZE,YILMAZ MEDİNE,SÖZMEN MELİH KAAN,Yaşlılarda düşme ve düşmeye ilişkin özelliklerin incelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018, 34, 73 88
 • TÖZÜN MUSTAFA,BABAOĞLU ASYA BANU,SÖZMEN MELİH KAAN,Mental health status and quality of life among university students from West Turkey, International Research Journal of Social Sciences, 2017, 6, 11 17
 • Çelik Sercan Bulut,CAN HÜSEYİN,SÖZMEN MELİH KAAN,şengezer tijen,KAPLAN YUSUF CEM,UTLU GÖKÇENUR,ŞENER ALP,AYBEK YILMAZ ARZU,AYGÜN OLGU,The Evaluation of the Neuropathic Pain in the Smokers, Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, 2017, 29, 122 126
 • BURAL GONCA GÜL,torigian drew,Houseni Mohamed,SÖZMEN MELİH KAAN,alavi abass,Is F-18-FDG PET/CT a valuable diagnostic tool for verifying accelerated atherosclerosis secondary to diabetes mellitus on insulin in the aortic segments and large arteries?, HELLENIC JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, 2017, 20, 192 197
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,ELMALI FERHAN,Bağımsız Türk Devletlerinde Ergen Gebeliklerinin ve Doğumlarının Değerlendirilmesi: Ülkeler Arası Karşılaştırma ve Bazı Sosyodemografik Parametrelerin Olası Etkileri, TÜRK DÜNYASI UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİHALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2017, 2, 12 23
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,Türkiye’nin Batısında Bir Üniversite’nin Sağlık ile İlişkili Okullarında Beslenme Alışkanlıkları ve Bunun Obezite, Fizik Aktivite ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi, TÜRK DÜNYASI UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİHALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2017, 2, 1 16
 • KAPLAN YUSUF CEM,ARSLAN KESKİN ELİF,ACAR SELİN,SÖZMEN MELİH KAAN,Maternal SSRI discontinuation, use, psychiatric disorder and the risk of autism in children: a meta-analysis of cohort studies, British Journal of Clinical Pharmacology, 2017, 83, 2798 2806
 • KAPLAN YUSUF CEM,KARADAŞ BARIŞ,Küçüksolak Gözde,Ediz Bartu,DEMİR ÖMER,SÖZMEN MELİH KAAN,Nordeng Hedvig,Counselling pregnant women at the crossroads of Europe and Asia: effect of Teratology Information Service in Turkey, International Journal of Clinical Pharmacy, 2017, 39, 783 790
 • ÖZDEMİR RAZİYE,DİNÇ HORASAN GÖNÜL,RAO CHALAPATI,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL BELGİN,An evaluation of cause-of-death trends from recent decades based on registered deaths in Turkey, Public Health, 2017, 151, 121 130
 • ŞAHAN CEYDA,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL BELGİN,OFLAHERTY MARTIN,CRITCHLEY JULIA,Potential benefits of healthy food and lifestyle policies for reducing coronary heart disease mortality in Turkish adults by 2025: a modelling study, BMJ Open, 2016, 6, 11217
 • ERKOYUN İSMAİL ERDEM,SÖZMEN MELİH KAAN,BENNETT KATHLEEN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,BOSHUISEN HENRICK,Predicting the health impact of lowering salt consumption in Turkey using the DYNAMO health impact assessment tool, Public Health, 2016, 140, 228 234
 • KAPLAN YUSUF CEM,KESKİN ELİF,ACAR SELİN,SÖZMEN MELİH KAAN,Prenatal selective serotonin reuptake inhibitor use and the risk of autism spectrum disorder in children A systematic review and meta analysis, Reproductive Toxicology, 2016, 66, 31 43
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SAKARYA SİBEL,DİNÇ HORASAN GÖNÜL,YARDIM NAZAN,KESKİNKILIÇ BEKİR,ERGÖR GÜL,Determinants of Breast and Cervical Cancer Screening Uptake Among Women in Turkey, ASIA -PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2016, 28, 528 538
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Explaining inequalities in Health Care Utilization among Turkish adults: Findings from Health Survey 2008, Health Policy, 2016, 120, 100 110
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SAKARYA SİBEL,DİNÇ HORASAN GÖNÜL,YARDIM NAZAN,KESKİNKILIÇ BEKİR,ERGÖR GÜL,Association of Anthropometric Measurement Methods with Cardiovascular Disease Risk in Turkey, Dicle Medical Journal, 2016, 42, 99 106
 • İŞLEK DUYGU,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,GUZMANCASTILLO MARIA,VAARTJES ILONCA,CRITCHLEY JULIA,CAPEWELL SIMON,OFLAHERTY MARTIN,Estimating the potential contribution of stroke treatments and preventative policies to reduce the stroke and ischemic heart disease mortality in Turkey up to 2032: a modelling study, BMC Public Health, 2016, 16
 • SÖZMEN MELİH KAAN,CAN HÜSEYİN,TEKİN NİL,TÖZÜN MUSTAFA,Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sağlık Algısı ile Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 2016, 2016, 18 29
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SAKARYA SİBEL,DİNÇ HORASAN GÖNÜL,YARDIM NAZAN,KESKİNKILIÇ BEKİR,ERGÖR GÜL,Determinants of prevalence, awareness, treatment and control of high LDL-C in Turkey, The Anatolian Journal of Cardiology, 2016, 6, 370-84
 • Critchley Julia,Capewell Simon,OFLAHERTY MARTIN,Abu Rmeileh Niveen,Rastam Samer,Saidi Olfa,SÖZMEN MELİH KAAN,SHOABI AZZA,HUSSEINI ABDULLATIF,FOUAD FOUAD,MANSOUR NADIA,AISSI WAFA,ROMDHANE HABIBA BEN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,BANDOZS PIOTR,BENNETT KATHLEEN,DHERANI DUKESH,AL ALI RADWAN,MAZIAK WASIM,ARIK TAŞYIKAN HALE,GERÇEKLİOĞLU GÜL,ALTUN DENIZ,ŞİMŞEK KESKİN HATİCE,DOĞANAY SİNEM,DEMİRAL YÜCEL,ASLAN ÖZGÜR,UNWIN NIGEL,PHILLIMORE PETER,Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations: Contributions from risk factor changes and treatments, International Journal of Cardiology, 2016, 208, 150 161
 • TARI SELÇUK KEVSER,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Diabetes prevalence and awareness in adults in the Balçova district in Turkey, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2015, 45, 1220 1227
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SIMON CAPEWELL,Julia Critchley,Martin O’Flaherty,Estimating diabetes prevalence in Turkey in 2025 with and without possible interventions to reduce obesity and smoking prevalence, using a modelling approach, International Journal of Public Health, 2015, 60, 13 21
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,OLFA SAIDI,Habiba Ben Romdhane,Niveen M Abu-Rmeileh,Abdullatif Husseini,Fouad Fouad,Wasim Maziak,Kathleen Bennett,Martin O’Flaherty,Simon Capewell,Julia Critchley,Cardiovascular risk factor trends in the Eastern Mediterranean region: evidence from four countries is alarming, International Journal of Public Health, 2015, 60, 3 11
 • SÖZMEN MELİH KAAN,Pekel Özlem,Tuba Sevim Yilmaz,Ceyda Sahan,CEYLAN ALİ,Ercan Guler,Korkmaz Eren,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction, and heart failure in a university hospital setting in Turkey, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology, 2015, 15, 325 333
 • Ghandaur Rula,Shoaibi Azza ,Khatib Rana,Abu Rmeileh Niveen,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SÖZMEN MELİH KAAN,KILIÇ BÜLENT,Fouad Fouad,Al Ali Radwan,Romdhane Habiba Ben,Wafa Aissi,Balsam Ahmad,Capewell Simon,Critchley Julia,Husseini Abdullatif,Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases: multi-criteria decision analysis in four eastern Mediterranean countries, International Journal of Public Health, 2015, 60, 73 81
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ERGÖR GÜL,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Hipertansiyon sıklığı, farkındalığı, tedavi alma ve kan basıncı kontr olünü etkileyen etmenler, Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 2015, 42, 199 207
 • TARI SELÇUK KEVSER,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Balçova’da 30 yaş ve üzeri diyabetlilerde tedavi alma ve kan glukoz düzeyinin kontrol altına alınma durumu, TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2015, 13, 40 52
 • ŞAHAN CEYDA,SÖZMEN MELİH KAAN,DOĞANAY SİNEM,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Türkiye’de Kalp ve Damar Hastalıkları Sıklıklarındaki Değişimin Değerlendirilmesi, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2015, 13, 62 80
 • Ghandour R, Shoaıbı A, Khatıp R, Rmelieh NA, Ünal B, Sözmen MK, Kılıç B, Fouad F, Ali RA, Romdhane HB, Aıssı W, Ahmad B,Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases: multi-criteria decision analysis in four eastern Mediterranean countries, International Journal of Public Health, 2015, 60
 • Sözmen MK, Pekel Ö, Yılmaz T, Şahan C, Ceylan A, Güler E, Korkmaz E, Ünal B,Determinants of inpatient costs of angina pectoris, myocardial infarction and heart failure in a university hospital setting in Turkey, Anatolian Journal of Cardiology, 2015
 • Selçuk KT, Sözmen MK, Ünal B,Diabetes prevalence and awareness in adults in Balcova district in Turkey, Turkish Journal of Medical Sciences, 2015
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Socioeconomic Inequalities in Non-Communicable Diseases and Self Assessed Health in Turkey., Iranian journal of public health, 2014, 43, 736 748
 • Mason Helen,Shoaibi Azza,Ghandour Rula,O'Flaherty Martin,Capewell Simon,Khatib Rana,Jabr Samer,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SÖZMEN MELİH KAAN,Arfa Chokri,Aissi Wafa,Romdhane Habiba Ben,Fouad Fouad,Al-Ali Radwan,Husseini Abdullatif,A Cost Effectiveness Analysis of Salt Reduction Policies to Reduce Coronary Heart Disease in Four Eastern Mediterranean Countries, PLoS ONE, 2014, 9, 84445
 • TOPÇU YASEMİN,HIZ AYŞE SEMRA,BAYRAM ERHAN,SÖZMEN MELİH KAAN,YİŞ ULUÇ,The Paediatric migraine disability assessment score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine treatment, Acta Paediatrica, 2014, 103, 484 489
 • Mason H, Shoaıbı A, Ghandour R, O'flaherty M, Capewell S, Khatıp R, Jabr S, Ünal B, Sözmen MK, Arfa C, Aıssı W, Romdhane HB, A cost effectiveness analysis of salt reduction policies to reduce coronary heart disease in four Eastern Mediterranean countries , Plos One, 2014
 • Sözmen MK, Ünal B,Socioeconomic Inequalities in Non-Communicable Diseases and Self Assessed Health in Turkey , Iranian Journal of Public Health, 2014, 43, 736-748
 • ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SÖZMEN MELİH KAAN,ARIK TAŞYIKAN HALE,GERÇEKLİOĞLU GÜL,Altun Deniz,ŞİMŞEK KESKİN HATİCE,Sinem Doganay,DEMİRAL YÜCEL,ASLAN ÖZGÜR,Kathleen Bennett,Martin O´Flaherty,Simon Capewell,Julia Critchley,Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995 and 2008, BMC Public Health, 2013, 13, 1135
 • SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Prevalence of Low Ankle Brachial Index and Relationship With Cardiovascular Risk Factors in a Western Urban Population in Turkey, Angiology, 2013, 65, 43 50
 • DİNÇ HORASAN GÖNÜL,SÖZMEN MELİH KAAN,GERÇEKLİOĞLU GÜL,ARIK TAŞYIKAN HALE,CRITCHLEY JULIA,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Decreasing trends in cardiovascular mortality in Turkey between 1988 and 2008, BMC Public Health, 2013, 13, 896
 • PEKEL ÖZLEM,ARIK TAŞYIKAN HALE,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SAKARYA SİBEL,Türkiye’de kan basıncı düzeyindeki değişim, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2013, 11, 129 148
 • ÜNAL TOĞRUL BELGİN,SÖZMEN MELİH KAAN,UÇKU ŞERİFE REYHAN,ERGÖR GÜL,SOYSAL AHMET,BAYDUR HAKAN,MESERİ DALAK RECİ,ŞİMŞEK KESKİN HATİCE,GERÇEKLİOĞLU GÜL,DOĞANAY SİNEM,BUDAK REFİK,KILIÇ BÜLENT,GÜNAY TÜRKAN,ERGÖR OSMAN ALPARSLAN,DEMİRAL YÜCEL,ASLAN ÖZGÜR,ÇIMRIN DİLEK,AKVARDAR YILDIZ,High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-based study, Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology, 2013, 13, 9 17
 • Dinç G, Sözmen MK, Gerçeklioğlu G, Arık H, Critchley J, Ünal B,Decreasing trends in cardiovascular mortality in Turkey between 1995 and 2008 , BMC Public Health, 2013
 • SÖZMEN MELİH KAAN,BAYDUR HAKAN,ŞİMŞEK KESKİN HATİCE,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey, International Journal for Equity in Health, 2012, 11, 73
 • ERGÖR GÜL,Soysal Ahmet,SÖZMEN MELİH KAAN,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,UÇKU ŞERİFE REYHAN,KILIÇ BÜLENT,GERÇEKLİOĞLU GÜL,MESERİ DALAK RECİ,BAYDUR HAKAN,ŞİMŞEK KESKİN HATİCE,Budak Refik,ARIK TAŞYIKAN HALE,Nuriye Karakuş,Balcova heart study: rationale and methodology of the Turkish cohort, International Journal of Public Health, 2012, 57, 535 542
 • DOĞANAY SİNEM,SÖZMEN MELİH KAAN,SAKARYA SİBEL,ÜNAL TOĞRUL BELGİN,Türkiye’de toplumda sigara içme sıklığı nasıl değişiyor?, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2012, 10, 93 115
 • ÖZŞAHİN AYSUN,SÖZMEN MELİH KAAN,Danimarka Sağlık Sistemi, Toplum ve Hekim, 2006, 21, 413 425
 • ÇATAK BİNALİ,SÖZMEN MELİH KAAN,Yeni Zelanda Sağlık Sisteminin organizasyonu ve finansmanı, Toplum ve Hekim, 2006, 21, 408 412
 • (2019), (How primary care reforms influenced health indicators in Manisa district in Turkey: Lessons for general practitioners)
 • (2019), (The Paediatric migraine disability assessment score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine treatment)
 • (2019), (Cardiovascular risk factor trends in the Eastern Mediterranean region evidence from four countries is alarming)
 • (2019), (Potential benefits of healthy food and lifestyle policies for reducing coronary heart disease mortality in Turkish adults by 2025: a modelling study)
 • (2019), (Maternal SSRI discontinuation, use, psychiatric disorder and the risk of autism in children: a meta-analysis of cohort studies)
 • (2019), (Determinants of inpatient costs of angina pectoris myocardial infarction and heart failure in a university hospital setting in Turkey)
 • (2019), (Balcova heart study rationale and methodology of the Turkish cohort)
 • (2019), (Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995 and 2008)
 • (2019), (High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population a community based study)
 • (2019), (Explaining inequalities in Health Care Utilization among Turkish adults Findings from Health Survey 2008)
 • (2019), (Contrasting cardiovascular mortality trends in Eastern Mediterranean populations Contributions from risk factor changes and treatments)
 • (2019), (Decomposing socioeconomic inequalities in self assessed health in Turkey)
 • (2019), (Counselling pregnant women at the crossroads of Europe and Asia: effect of Teratology Information Service in Turkey)
 • (2019), (A Cost Effectiveness Analysis of Salt Reduction Policies to Reduce Coronary Heart Disease in Four Eastern Mediterranean Countries)
 • (2019), (Prenatal selective serotonin reuptake inhibitor use and the risk of autism spectrum disorder in children A systematic review and meta analysis)
 • (2019), (Socioeconomic Inequalities in Non Communicable Diseases and Self Assessed Health in Turkey)
 • (2019), (Determinants of prevalence awareness treatment and control of high LDL C in Turkey)
 • (2019), (Estimating diabetes prevalence in Turkey in 2025 with and without possible interventions to reduce obesity and smoking prevalence using a modelling approach)
 • (2019), (Priority setting for the prevention and control of cardiovascular diseases multi criteria decision analysis in four eastern Mediterranean countries)
 • World Development, 2014
 • BMC Cardiovascular Disorders, 2013
 • BMC Public Health, 2013
 • BMC PUBLIC HEALTH
 • BMC HEALTH SERVICES RESEARCH
 • BMC Cardiovascular Disorders
 • WORLD DEVELOPMENT
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology
 • TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ
 • International Journal of Health Policy and Management
 • Düzce Üniversitesi Konuralp Tıp Dergisi, Editör,
 • BMC Public Health, Yardımcı editör,
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi ETİ Şirketler topluluğu özgün klinik araştırma ödülleri(üçüncülük),2016
 • XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi En İyi Bildiri Ödülü,2016
 • XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü,2012
 • XV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü ,2012
 • XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sözlü Bildiri Teşvik Ödülü ,2010
 • Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Ün.Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Kongre, 9.İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, Konuşmacı, İstanbul, 2014

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Dersler

İletişim

Başa Dön