İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Süreyya Gül Yurtsever

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL - MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 • Tıpta Uzmanlık BİLİNMİYOR - ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİV.TIP FAK.

Akademik Özgeçmiş


 • MÜDERRİS TUBA,KAYA SELÇUK,ÖRMEN BAHAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,VARER AKPINAR CEREN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Mortality and risk factor analysis for Candida blood stream infection: A three-year retrospective study, Journal de Mycologie Médicale, 2020, 30, 101008
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KAYA SELÇUK,ARKALI TAMER,MÜDERRİS TUBA,GÜNAYDIN PELİN,KÜÇÜKZEYBEK YÜKSEL,Medikal onkoloji hastalarında Hepatit B seroprevalansı, NOBEL MEDICUS, 2020, 16, 55 60
 • MÜDERRİS TUBA,BALCI MUSTAFA KORAY,ÖZDEMİR RAHİM,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KAYA SELÇUK,Microorganisms isolated from external ear cultures andtheir antimicrobial susceptibility in patients with chronicsuppurative otitis media: A six years experience, Annals of Medical Research, 2020, 27, 2870 2874
 • MÜDERRİS TUBA,Özdemir R,KAYA SELÇUK,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,Peker O,Solunum yolu örneklerinden izole edilen non-fermentatif gram negatif bakterilerin antibiyotik direnç dağılımları: altı yıllık analiz, Pamukkale Tıp Dergisi, 2020
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,AYGÜL ABDURRAHMAN,ÖZTÜRK İSMAİL,NEMLİ SALİH ATAKAN,KAYA SELÇUK,ERMERTCAN ŞAFAK,Investigation of various virulence factors and SCCmec types in the healthcare-associated and community-associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus strains, European Journal of Therapeutics, 2020, 26, 111 116
 • MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZDEMİR RAHİM,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KURULTAY NÜKHET,BARAN NURTEN,KAYA SELÇUK,Evaluation of Candida Strains Isolated from Clinical Specimens, Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, 2019, 24, 175 182
 • MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ÖZDEMİR RAHİM,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KAYA SELÇUK,Microorganisms isolated from blood cultures and the change of their antimicrobial susceptibility patterns in the last five years, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 2019, 76, 231 242
 • MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZDEMİR RAHİM,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KURULTAY NÜKHET,BARAN NURTEN,KAYA SELÇUK,Evaluation of Candida Strains Isolated from Clinical Specimens, Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, 2019, 24, 175 182
 • MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ÖZDEMİR RAHİM,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KAYA SELÇUK,Kan kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık paternlerinin son beş yıldaki değişimi, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2019, 76, 231 242
 • BÜYÜK AYÇA,YILMAZ FETHİYE FERDA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Antibiotic Resistance Profiles and Genotypesof Acinetobacter baumannii Isolates and In VitroInteractions of Various Antibiotics in Combinationwith Tigecycline and Colistin, Turk J Pharm Sci, 2017
 • DEMİRCİ MUSTAFA,BARAN NURTEN,ÜZÜM ATİLLA,ÇALLI AYLİN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,DEMİRDAL TUNA,Cutaneous Alternariasis in a Patient With Renal Transplant, Jundishapur J Microbiol, 2015, 8
 • ÇEKİÇ CEM,ASLAN FATİH,KIRCI ADNAN,GÜMÜŞ ZEYNEP ZEHRA,ARABUL MAHMUT,SARITAŞ YÜKSEL ELİF,VATANSEVER SEZGİN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ALPER EMRAH,ÜNSAL BELKIS,Evaluation of Factors Associated With Response to Hepatitis B Vaccination in Patients With Inflammatory Bowel Disease, S. Ural, S. Gul Yurtsever, B. Ormen, N. Turker, F. Kaptan, S. El, Z.I. Akyildiz, N.A. Coskun.“Gemella morbillorum endocarditis”,CASE REPORTS İN INFECTİOUS DİSEASESVolume 2014 (2014),ArticleID 456471,3pages .http://dx.doi.org/10.1155/2014/456471, 2015
 • ATİK SEVİNÇ,KOÇ FERAY,KAPLAN YUSUF CEM,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Congenital Mydriasis: Diagnostic Challenge in a Casewith Accompanying Neurologic Symptoms, NEURO-OPHTHALMOLOGY, 2014
 • ÖZTÜRK İSMAİL,YURTMAN AYŞE NUR,ERAÇ BAYRI,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ERMERTCAN ŞAFAK,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,In vitro effect of moxifloxacin and rifampicin on biofilm formation by clinical MRSA isolates, Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 2014
 • URAL SERAP,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖRMEN BAHAR,TÜRKER NESRİN,KAPTAN FİGEN,EL SİBEL,AKYILDIZ İLKE ZEHRA,COŞKUN NEJAT ALİ,Gemella morbillorum endocarditis, CASE REPORTS İN INFECTİOUS DİSEASES, 2014
 • YILMAZ FETHİYE FERDA,TAŞLI HÜSEYİN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BÜYÜK AYÇA,HOŞGÖR LİMONCU MİNE,Tigecycline Susceptibility in Multidrug Resistant Acinetobacter Isolates from Turkey, Polish Journal of Microbiology, 2013, 62, 295 298
 • BARAN NURTEN,SALMAN SERKAN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZDEMİR RAHİM,GÜNGÖR SERDAR,YURTSEVER ŞENEL,DEMİRCİ MUSTAFA,Typing of Candida species isolated from blood cultures and analysis of their in vitro antifungal susceptibilities, AFRİCAN JOURNAL OF MİCROBİOLOGY RESEARCH, 2013
 • UZUN BERRİN,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,BARAN NURTEN,PEKTAŞ BAYRAM,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,DEMİRDAL TUNA,İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve AraştırmaHastanesine Başvuran Erişkin Hastalardaki Hepatit A ve Hepatit E Seroprevalansı, VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2013
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,Hepatit B virüs enfeksiyonunda delta antikoru sıklığı ve klinik önemi, VİRAL HEPATİT DERGİSİ, 2012
 • UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,AFŞAR İLHAN,DEMİRCİ MUSTAFA,Yoğun bakım hastalarının kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları, ANKEM Dergisi, 2012
 • GÜNGÖR SERDAR,UUN BERRİN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotiklere direnç, ANKEM Dergisi, 2012
 • GAZİ HÖRÜ,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,SÜRÜCÜOĞLU SÜHEYLA,EL SİBEL,ERTURAL PINAR,Brusellozun hızlı tanısında flöresans in-sıtu hibridizasyon yönteminin önemi, TURKİYE KLİNİKLERİ J MED SCİ, 2011
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BİÇMEN CAN,GÜNDÜZ AYRİZ TUĞBA,ÖZKÜTÜK NURİ,SALMAN SERKAN,DEMİRCİ MUSTAFA,Mycobacterıum tuberculosıs izolatlarının antitüberküloz ilaçlara duyarlılığının saptanmasında antibiyotikli Löwenstein-jensen besiyerinde proporsiyon yönteminin BACTEC 460 TB sistemi ile karşılaştırılması, MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2011
 • ÇEKEN NİHAN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ALPER EMRAH,BUYRAÇ ZAFER,ÜNSAL BELKIS,Comparison of helicobacter pylori antibody detection in stool with other diagnostic tests for ınfection, ASİAN PACİFİC J CANCER PREV, 2011
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÇEKEN NİHAN,PAYZIN KADRİYE BAHRİYE,KURULTAY NÜKHET,TOPÇUGİL FÜSUN,DEMİRCİ MUSTAFA,Febril nötropenik hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık profili, NOBEL MEDİCUS, 2011
 • ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,UZUN BERRİN,Hastanemizdeki Hepatit E seropozitiflik oranlarının retrospektif değerlendirilmesi, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2011
 • VARDAR İLKNUR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,COŞKUN NEJAT ALİ,KAPTAN FİGEN,EL SİBEL,URAL SERAP,Listeria monositogenes’e bağlı bir menenjit olgusu, ANKEM Dergisi, 2011
 • KALAYCI ÖZDEN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,KURULTAY NÜKHET,İdrar örneklerinden izole edilen enterokokların in-vitro antibiyotik direnç oranlarının değerlendirilmesi, KLİMİK Dergisi, 2011
 • KIRDAR SEVİN,ŞENER ASLI GAMZE,ARSLAN UĞUR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Molecular epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus faecium strains isolated from haematologic malignancy patients in a research hospital in Turkey, JORNAL MEDICAL MICROBIOLOGY, 2010
 • KATIRCIOĞLU KAAN,MURAT ÖZKALKANLI,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,SAVACI SERDAR,Yoğun Bakım Hastasında Comamonas Testosteroni Enfeksiyonu, TURK ANEST REAN DERGİSİ, 2010
 • UZUN BERRİN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,GÜNGÖR SERDAR,Merkezimiz aferez donörlerinin iptal nedenleri, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2010
 • GÜNGÖR SERDAR,VARDAR İLKNUR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ADANIR TAYFUN,ERKEN SEVİL,DEMİRCİ MUSTAFA,Postoperatif gelişen panrezistan Acinetobacter baumannii menenjiti olgusu, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2010
 • UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Hastanemizdeki donör aferezi komplikasyonları, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2010
 • UZUN BERRİN,GÜNGÖR SERDAR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,DEMİRCİ MUSTAFA,2010 yılı kan donörlerinin infeksiyon parametrelerinin durumu, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2010
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Preoperatif dönemdeki hastalarda HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV pozitiflik oranları, NOBEL MEDİCUS, 2009, 5, 33 35
 • SÜRÜCÜOĞLU SÜHEYLA,EL SİBEL,URAL SERAP,GAZİ HÖRÜ,KURUTEPE SEMRA,TAŞKIRAN PINAR,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Evaluation of Real Time PCR method for rapid diagnosis of Brucellosis with different clinical manifestations, Polish Journal of Microbiology, 2009, 58, 15 19
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,UYGUR MURAT,YILDIZ FATMA ŞEBNEM,YILMAZ NİSEL,ULUSOY SERCAN,Sekretuar otitis medya tanısı alan hastaların transtimpanik aspirasyonla alınan orta kulak sıvısı örneklerinden soyutlanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları, NOBEL MEDİCUS, 2009
 • NİSEL YILMAZ,AGUS NEVAL,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,PULLUKÇU HÜSNÜ,GÜLAY ZEYNEP,COŞKUNER AYTEN,KÖSE ŞÜKRAN,AYDEMİR SABİRE ŞÖHRET,GÜLENÇ N,ÖZGENÇ ONUR,Prevalence and microbial susceptibility of Escherichia coli in outpatient urinary isolates in Izmir Turkey, MEDICAL SCIENCE MONITOR, 2009
 • ÖZKALAY YILMAZ NİSEL,AGUS NEVAL,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZER ESRA,AFACAN GÖKHAN,ÖNER ÖZLEM,Prevalance and risk factors associated with vancomycin-resistant enterococci colonization, THE JOURNAL OF MEDİCAL AND BİOLOGİCAL SCİENCES, 2009
 • AFŞAR İLHAN,KURULTAY NÜKHET,ŞENER ASLI GAMZE,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,In vitro susceptibility of methicillin-resistant staphylococcus aureus to linezolid by e-test method, ANKEM Derg, 2009
 • KATIRCIOĞLU KAAN,ÖZKALKANLI MURAT,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ŞANLI DENİZ,ERTEN HÜLYA,SAVACI SERDAR,Yoğun bakım ünitesinde vankomisin dirençli enterokok kolonizasyonu ve alınan önlemler, TURK ANEST REAN DERGİSİ, 2009
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KURULTAY NÜKHET,ÇEKEN NİHAN,YURTSEVER ŞENEL,AFŞAR İLHAN,ŞENER ASLI GAMZE,Yara yeri örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi, ANKEM Derg, 2009
 • YILMAZ NİSEL,AĞUS NEVAL,KÖSE ŞÜKRAN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖNER ÖZLEM,Geniş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae kökenlerinin ertapenem ve diğer antibiyotiklere duyarlılıkları, TÜRK MİKROBİYOL CEM DERG, 2009
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,GÜNGÖR SERDAR,AFŞAR İLHAN,ŞENER ASLI GAMZE,KURULTAY NÜKHET,TÜRKER METİN,Preoperatif dönemdeki hastalarda HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV pozitiflik oranları, NOBEL MEDİCUS, 2009
 • GÜNGÖR SERDAR,UZUN BERRİN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Hastanemiz Kan Merkezinde Ocak 2006 - Aralık 2008 tarihleri arasında yapılan trombosit aferez işlemi için kan grubu ve cinsiyet dağılımı, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2009
 • ŞENER ASLI GAMZE,DOLUCA DERELİ MİNE,SEÇKİN ŞENTÜRKÜN,AFŞAR İLHAN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,TÜRKER METİN,A case of acremonium strictum peritonitis, MEDICAL MYCOLOGY, 2008, 46, 495 497
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,AFŞAR İLHAN,BARAN NURTEN,ÇEKEN NİHAN,ŞENER ASLI GAMZE,TÜRKER METİN,Beyin omurililk sıvısı örneklerinden izole edilen bakteriler ve antimikrobiyal ajanlara karşı duyarlılıklarının değerlendirilmesi, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2008
 • ŞENER ASLI GAMZE,AFŞAR İLHAN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KURULTAY NÜKHET,TÜRKER METİN,HBV DNA, serolojik göstergeler ve transaminaz düzeylerinin okült hepatit B infeksiyonu yönünden değerlendirilmesi, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2008
 • KURULTAY NÜKHET,OĞUZ RABİA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ŞENER ASLI GAMZE,AFŞAR İLHAN,Nozokomiyal enterokoklarda glikopeptit antibiyotiklerin makrodilüsyon ve E-test ile MİK tayinleri, yöntemlerin karşılaştırılması., İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2008
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ALTINER NURİ NAZİF,EL SİBEL,PİŞMİŞOĞLU EMİNE,UZUN SEVİM,ÇETİN LEYLA,Hastane enfeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları, ANKEM Derg, 2008
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,URAL SERAP,Cerrahide antimikrobiyal profilaksi, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2008
 • URAL SERAP,COŞKUN NEJAT ALİ,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,Cerrahide alan infeksiyonları, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2008
 • AFŞAR İLHAN,GÜNGÖR SERDAR,ŞENER ASLI GAMZE,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,The prevalence of HBV,HCV and HIV infections among blood donors in Izmir, Turkey, Indian Journal of Medical Microbiology, 2008
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,GÜNGÖR SERDAR,ŞENER ASLI GAMZE,AFŞAR İLHAN,YILDIZ AŞKIN,TÜRKER METİN,Gebelerde Rubella ve CMV seroprevalansı, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2008
 • ÜNALP HALUK RECAİ,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ERDİNÇ KAMER,KILIÇ Ö,ŞENER ASLI GAMZE,ÖNAL MALİ,Helicobacter Pylori’nin kolelitiyaziste rolü var mıdır, TÜRK HEPATO-PANKREATO-BİLİER CERRAHİ DERGİSİ, 2007
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ŞENER ASLI GAMZE,PEHLİVAN MUSTAFA,AFŞAR İLHAN,ÇEKEN NİHAN,TÜRKER METİN,İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vankomisine direçli enterokok infeksiyonu, HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ, 2006
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,AFŞAR İLHAN,YALÇIN M ALİ,KURULTAY NUKHET,TÜRKER METİN,İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere karşı duyarlılıkları, KLİMİK, 2006
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ŞENER ASLI GAMZE,ÇEKEN NİHAN,KURULTAY NÜKHET,TÜRKER METİN,İdrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları, KLİMİK Dergisi, 2006
 • YÜKSEL ERGİN ÖZLEM,AFŞAR İLHAN,KARAAYAK UZUN BERRİN,KURULTAY NÜKHET,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,TÜRKER METİN,Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi, ANKEM Dergisi, 2006
 • AFŞAR İLHAN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ŞENER ASLI GAMZE,TÜRKER METİN,Mikrobiyoloji Laboratuvarında bir yıllık süreçte IFAT ile çalışılan otoantikorların değerlendirilmesi, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2005
 • TÜRK MERAL,ŞENER ASLI GAMZE,ORHON MUSTAFA,CANDÜZ KORAY,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,TÜRKER METİN,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Ocak 2002- Haziran 2003 yılları arasında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı, TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, 2004
 • ŞENER ASLI GAMZE,YILDIZ AŞKIN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,TÜRK MERAL,ER HAKAN,BİLGİN NURDAN,TÜRKER METİN,Vaginal akıntı örneklerinden Mycoplasma, Ureaplasma, Trikomonas ve diğer mikroorganizmaların saptanma sıklığı., İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2004
 • ŞENER ASLI GAMZE,YILDIZ AŞKIN,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ER HAKAN,AFŞAR İLHAN,BİLGİN NURDAN,TÜRKER METİN,Vaginal akıntıdan izole edilen Mycoplasma ve Ureaplasma’ların antibiyotik duyarlılıklarının saptanması, İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2004
 • DAĞCI HANDE,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,EMRE SİNAN,TÜRK MERAL,SÖNMEZ TAMER ZEYNEP GÜLDEN,TÜNGER ALPER,YAĞCI AYŞE,Planlı değişimli yumuşak kontakt lenslerin Acanthamoeba ve bakteriyal kontaminasyon yönünden değerlendirilmesi, İNFEKSİYON DERGİSİ, 2001
 • MÜDERRİS TUBA,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,ÖZDEMİR RAHİM,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KAYA SELÇUK,GEBELERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: 5 YILLIK DEĞERLENDİRME,ULUSLARARASI 38. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,04.11.2018 08.11.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.11.2018
 • MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZDEMİR RAHİM,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KURULTAY NÜKHET,BARAN NURTEN,KAYA SELÇUK,PS-172 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDA TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,04.11.2018 08.11.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.11.2018
 • MÜDERRİS TUBA,ZEREY ALBAYRAK MERVE,ÖZKARATAŞ EMRE,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZDEMİR RAHİM,DURSUN GÜLDEN,KAYA SELÇUK,(PS-57) İDRAR KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR YILLIK ÇALIŞMA,ULUSLARARASI XXXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,04.11.2018 08.11.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.11.2018
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KAYA SELÇUK,DURSUN GÜLDEN,MÜDERRİS TUBA,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,PS-039 KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HBSAG VE ANTİ-HCV SEROPREVALANSI,38.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,04.11.2018 08.11.2018, ANTALYA, 04.11.2018
 • MÜDERRİS TUBA,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,BARAN NURTEN,ÖZDEMİR RAHİM,ER HAKAN,GÜNGÖR SERDAR,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,KAYA SELÇUK,PS-46-KAN KÜLTÜRLERİNDE İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PATERNLERİNİN SON BEŞ YILDAKİ DEĞİŞİMİ,ULUSLARARASI 38. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,04.11.2018 08.11.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.11.2018
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,DURSUN GÜLDEN,ALBAYRAK MERVE ZEREY,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,MÜDERRİS TUBA,KAYA SELÇUK,(SS-103)KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN BAKTERİ TÜRLERİNİN POZİTİF SİNYAL VERME SÜRELERİNİN ARAŞTIRILMASI,Uluslararası XXXVIII. Türk MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,04.11.2018 08.11.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 04.11.2018
 • AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,ÖZDEMİR RAHİM,GUNAYDIN PELİN,KARABEY MEHMET,KAYA SELÇUK,PS-027 HELİCOBACTER PYLORİ DIŞKI ANTİJEN TEST SONUÇLARININ YEDİ YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ,4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,08.11.2017 12.11.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.11.2017
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,ÖZDEMİR RAHİM,KARABEY MEHMET,GÜNAYDIN PELİN,KAYA SELÇUK,PS-168 YOĞUN BAKIM SERVİSİ ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİF ESCHERİCHİA COLİ İZOLATLARININ 7 YILLIK ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI,4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,08.11.2017 12.11.2017, TÜRKİYE, 08.11.2017
 • AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,ÖZDEMİR RAHİM,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KARABEY MEHMET,GÜNAYDIN PELİN,KAYA SELÇUK,PS-169 HASTANEDE YATAN HASTALARIN REKTAL SÜRÜNTÜLERİNDEN İZOLE EDİLEN VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN (VRE) 4 YILLIK İZLEMİ,4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,08.11.2017 12.11.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.11.2017
 • ZEREY ALBAYRAK MERVE,ÖZKARATAŞ EMRE,AKSOY GÖKMEN AYŞEGÜL,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,KAYA SELÇUK,ROMATOİD ARTRİT’Lİ HASTADA HAYVAN TEMASI OLMAKSIZINGELİŞEN PASTEURELLA MULTOCİDA ARTRİTİ OLGU SUNUMU,5. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,28.10.2019 01.11.2019, TÜRKİYE
 • YURTSEVER ŞENEL,GÜL YURTSEVER SÜREYYA,PEKER BİLAL OLCAY,SARITAŞ YÜKSEL ELİF,PAYZIN KADRİYE BAHRİYE,TOPAL FİRDES,KÜÇÜKZEYBEK YÜKSEL,AKAR SERVET,BİYOLOJİK AJAN KULLANAN HEKİMLERİN TEDAVİ SIRASINDAHEPATİT B REAKTİVASYONU VE PROFLAKTİK TEDAVİKULLANIMI FARKINDALIĞI,5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ,28.10.2019 01.11.2019, TÜRKİYE
 • GÜL YURTSEVER SÜREYYA, Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology Koneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı Türkçe Baskısı, Resim plakalarıIP-120 IP-129 Mycobacterium tuberculosis’xxin Laboratuvar Tanımlaması. M. tuberculosis dışında Mycobacterium Türlerinin Laboratuvar Tanımlaması.Seçilmiş Mikobakteriyel Hastalıkların Klinik Bulguları. Spiroket Hastalıklarının Laboratuvar Tanıları.Görüntü 19-1 Mycobacterıum tuberculosıs’xxin laboratuvar idantifikasyonu. Görüntü 19-2M. tuberculosıs dışı mikobakteri türlerinin laboratuvar idantifikasyon, Hipokrat Yayınevi, 2017
 • (2020), (Tigecycline Susceptibility in Multidrug Resistant Acinetobacter Isolates from Turkey)
 • (2020), (Gemella morbillorum endocarditis)
 • (2020), (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve AraştırmaHastanesine Başvuran Erişkin Hastalardaki Hepatit A ve Hepatit E Seroprevalansı)
 • (2020), (Yoğun bakım hastalarının kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları)
 • (2020), (Evaluation of Real Time PCR method for rapid diagnosis of Brucellosis with different clinical manifestations)
 • (2020), (Brusellozun hızlı tanısında flöresans in-sıtu hibridizasyon yönteminin önemi)
 • (2020), (Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotiklere direnç)
 • (2020), (Evaluation of Factors Associated With Response to Hepatitis B Vaccination in Patients With Inflammatory Bowel Disease)
 • (2020), (Cutaneous Alternariasis in a Patient With Renal Transplant)
 • (2020), (A case of acremonium strictum peritonitis)
 • (2020), (Molecular epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus faecium strains isolated from haematologic malignancy patients in a research hospital in Turkey)
 • (2020), (Comparison of helicobacter pylori antibody detection in stool with other diagnostic tests for ınfection)
 • (2020), (Preoperatif dönemdeki hastalarda HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV pozitiflik oranları)
 • (2020), (Mortality and risk factor analysis for Candida blood stream infection: A three-year retrospective study)
 • (2019), (Prevalence and microbial susceptibility of Escherichia coli in outpatient urinary isolates in Izmir Turkey)
 • (2019), (Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında antibiyotiklere direnç)
 • (2019), (Gemella morbillorum endocarditis)
 • (2019), (İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere karşı duyarlılıkları)
 • (2019), (The prevalence of HBV,HCV and HIV infections among blood donors in Izmir, Turkey)
 • (2019), (İdrar örneklerinden izole edilen enterokokların in-vitro antibiyotik direnç oranlarının değerlendirilmesi)
 • (2019), (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve AraştırmaHastanesine Başvuran Erişkin Hastalardaki Hepatit A ve Hepatit E Seroprevalansı)
 • (2019), (Febril nötropenik hastaların kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılık profili)
 • (2019), (Yoğun bakım hastalarının kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları)
 • (2019), (Prevalance and risk factors associated with vancomycin-resistant enterococci colonization)
 • (2019), (Molecular epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus faecium strains isolated from haematologic malignancy patients in a research hospital in Turkey)
 • (2019), (Antibiotic Resistance Profiles and Genotypesof Acinetobacter baumannii Isolates and In VitroInteractions of Various Antibiotics in Combinationwith Tigecycline and Colistin)
 • (2019), (Evaluation of Real Time PCR method for rapid diagnosis of Brucellosis with different clinical manifestations)
 • (2019), (Comparison of helicobacter pylori antibody detection in stool with other diagnostic tests for ınfection)
 • (2019), (A case of acremonium strictum peritonitis)
 • (2019), (Yara yeri örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi)
 • Gram negatif bakterilerde karbapenem direncinin genetik analizi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (9000),30.9.2015
 • Hastane Kaynaklı Acinetobacter spp. kökenlerinde antibiyotik direnç profili ve moleküler tiplendirilmesi”. , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (2000),19.11.2014
 • Brusellozun hızlı tanısında Prob Hibridizasyon yönteminin önemi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (15000),15.5.2007
 • Sentetik ve bitkisel kaynaklı bazı bileşiklerin metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izolatlarına karşı antibakteriyel ve antibiyofilm etkinliğinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000)
 • Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumannii izolatları ile Enfekte Olup Kombine Antibiyotik Tedavisi Başlanan Hastalarda İn-vitro Antimikrobiyal Etkileşimlerin Gösterilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (10000)
 • Klinik Enterokok İzolatları Üzerinde Seragenin (Csa-44)’ İn Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktivitesinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (15000)
 • EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ, Editör kurulu üyeliği,
 • Merkezimiz Aferez Donörlerinin İptal Nedenleri,2010
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Vekaleten Eğitim Görevlisi, Tam Zamanlı, 1.1.2018 - 1.1.2019
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Doç.Dr, Tam Zamanlı, 1.1.2013 - 1.1.2019
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Uz.Dr, Tam Zamanlı, 1.1.2001 - 1.1.2013
 • Ege Klinikleri Tıp Dergisi, Danışmanlık, 2013
Menüyü Kapat