Öğrenim Bilgileri

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Halk Sağlığı
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Halk Sağlığı
 • Üniversite Trakya Üniversitesi-Tıp Fakültesi

Akademik Özgeçmiş

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Halk Sağlığı
 • Tıpta Uzmanlık Sağlık Bakanlığı-Halk Sağlığı
 • Üniversite Trakya Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Kanık Mustafa Kerem,TÖZÜN MUSTAFA,İZMİR’DE SİGARAYI BIRAKMAPOLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARINSİGARA VE DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİKULLANIM ÖZELLİKLERİ VE NİKOTİNBAĞIMLILIK DURUMLARI, ESTUDAM Halk SAğlığı DErgisi, 2020, 5, 84 95
 • TÖZÜN MUSTAFA,Ayrancı Ünal,Accordance between enneagram and ten-item personality inventory with correspondence analysis and social relationship status among university students from Turkey, International Research Journal of Social Sciences, 2019, 8, 1 10
 • TÖZÜN MUSTAFA,Türk Dünyasında Nevruz, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2019, 4, 1 15
 • TÖZÜN MUSTAFA,İkiz Miti: Türk Mitolojisinde Ülgen-Erlik, Mısır’da Osiris-Seth ve Tek Tanrılı Dinlerde Kutsal Ruh-Şeytan Üzerine, ESTUDAM Mitoloji DErgisi, 2019, 4, 16 29
 • TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,ÜNSAL ALAETTİN,ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SCHOOL VIOLENCE AND BOTH DEPRESSION AND THE OTHER POSSIBLE RELATED FACTORS ON HIGH SCHOOL STUDENTS IN ESKISEHIR RURAL AREA, WESTERN TURKEY, Noble International Journal of Social Sciences Research, 2019, 4, 105 110
 • TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,GÖKLER MEHMET ENES,ÜNSAL ALAETTİN,CYBER-BULLYING SENSIBILITY STATUS OF THE HIGHSCHOOLS OF ESKISEHIR (TURKEY), Noble International Journal of Social Sciences Research, 2019, 4, 111 115
 • TÖZÜN MUSTAFA,BABAOĞLU ASYA BANU,Cyber bullying and its effects on the adolescent and youthhealth: A huge problem behind tiny keys, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2018, 8, 1 6
 • Işıktekin Burcu,Gülsüm Öztürk Emiral,TÖZÜN MUSTAFA,Göktaş S,Dağtekin Gökçe,Aygar Hatice,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Development of “Metabolic Syndrome Knowledge Level Scale (METS-KS)” and its Validity and Reliability Study for Turkey, Paripex-Indian Journal of Research, 2018, 7, 428 432
 • TÖZÜN MUSTAFA,Sonsuzluk’un Çağrısı: “Ben Kimim?”, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Seyyid Şücaeddin Veli ve İrfan Dergisi, 2018, 1, 1 85
 • TÖZÜN MUSTAFA,Dante ve İlahi Komedya’da Araf, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi, 2018, 1, 1 9
 • TÖZÜN MUSTAFA,Dante ve İlahi Komedya’da Cennet ve İslam, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi, 2018, 1, 10 52
 • TÖZÜN MUSTAFA,Yunus Emre’nin “Sordum Sarı Çiçeğe” Şiiri Üzerine İslam Tasavvufunda Şamanik İzlere Bakış, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi, 2018, 1, 53 74
 • TÖZÜN MUSTAFA,Şeyh Galip ve Hüsnü Aşk, Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi, 2018, 1, 75 87
 • TÖZÜN MUSTAFA,Hilmi Ziya Ülken’de Çağdaşlaşma Düşüncesi, ESTÜDAM Çağdaş Düşünce Hayatı Dergisi, 2018, 1, 1 8
 • TÖZÜN MUSTAFA,Ana Tanrıçanın Geri Dönüşü: Bakire Meryem ve Efes Konsülü ve Teôtokos, ESTÜDAM Türk Mitoloji Dergisi, 2018, 1, 1 26
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Gönenç Serap,Evaluation of Premarital Health Screening Results in Izmir, Turkey (2012-2013), International Research Journal Medical Sciences, 2018, 6, 1 5
 • TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,BABAOĞLU ASYA BANU,BETA THALASSEMIA TRAIT IN TURKEY AND THE MIDDLE EAST: A META-ANALYSIS OFPREVALENCE, Acta Medica Mediterranea, 2018, 34, 1731 1738
 • TÖZÜN MUSTAFA,BİLGE UĞUR,TURHAN EBRU,Kuşat Ol Kevser,Metabolic Syndrome on Adults in Günyüzü District of Eskişehir Province in West Turkey, Paripex-Indian Journal of Research, 2018, 7, 565 567
 • TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Yasli Gökben,Bat Zehra,İper Semra,Candan A,Obesity status in primary health care workers in West Turkey, Paripex-Indian Journal of Research, 2018, 7, 527 529
 • TURHAN EBRU,Yasli Gökben,TÖZÜN MUSTAFA,Bat Zehra,İper Semra,Fight against obesity in the Public Health Directorate of Izmir, Turkey: “I’xxm a role model” Project, 2012, Research Journal of Management Sciences, 2018, 7, 1 5
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Ozakbaş EE,Bat Zehra,Candan A,The Effect on the Weight Loss of the Diet Consultancy Applied on the 100 Voluntaries Who’xxs Overweight or Obese: a Pilot Study, Res. J. Family, Community and Consumer Sci, 2018, 6, 1 4
 • TÖZÜN MUSTAFA,İzmir’in Karaburun İlçesi Mordoğan Beldesi’nde doğmuş Echo ve Narkissos Efsanesi, Narsizm ve Efsane’nin Tasavvuf Açısından Öznel Bir Yorumu, ESTÜDAM Türk Mitoloji Dergisi, 2018, 3
 • TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,BABAOĞLU ASYA BANU,Beta Thalassemia Trait in Turkey and the Thalassemia Trait in Turkey and the Middle East: A Meta-Analysis of Prevalance, Acta Medica Mediterranea, 2018, 34, 1731 1738
 • TURHAN EBRU,YASLI GOKBEN,TÖZÜN MUSTAFA,BAT ZEHRA,IPER SEMRA,Fight against obesity in the public health directorate of Izmir, Turkey: “I’xxm a role model” project, 2012, Research Journal of Management Sciences, 2018, 7, 1 5
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,GONENC SERAP,Evaluation of premarital health screening results in Izmir, Turkey”(2012-2013), International Research Journal of Medical Science, 2018, 6, 1 5
 • TÖZÜN MUSTAFA,Gerçeği Bilmek İstiyorum, ESTUDAM Şücaattin Veli ve İrfan Dergisi, 2018, 2
 • TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,YASLI GÖKBEN,BATU ZEHRA,İPER SEMRA,CANDAN AYŞE,Obesity Status In Primary Health Care Workers In West Turkey, Parıpex - Indıan Journal Of Research, 2018
 • TURHAN EBRU,GÖKBEN YASLI,TÖZÜN MUSTAFA,BATU ZEHRA,İPER SEMRA,Fight against obesity in the public health directorate of Izmir, Turkey: “I’xxm a role model” project, 2012, Research Journal of Management Sciences, 2018
 • Doğanay Sinem,Pekel Özlem,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,A new health service by Izmir Public Health Directorate in 2012:home health service, International Research Journal of Social Science, 2017, 6, 20 23
 • TÖZÜN MUSTAFA,BABAOĞLU ASYA BANU,SÖZMEN MELİH KAAN,Mental health status and quality of life among university students from West Turkey, International Research Journal of Social Sciences, 2017, 6, 11 17
 • BABAOĞLU ASYA BANU,TÖZÜN MUSTAFA,PADIR İBRAHİM,ERTEM MEHMET MELİKŞAH,Some sociodemographic factors on smoking cessation rate in Konak smokingcessation outpatient clinic, Journal of Experimental and Clinical Medicine, 2017, 34, 33 38
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,ELMALI FERHAN,Bağımsız Türk Devletlerinde Ergen Gebeliklerinin ve Doğumlarının Değerlendirilmesi: Ülkeler Arası Karşılaştırma ve Bazı Sosyodemografik Parametrelerin Olası Etkileri, TÜRK DÜNYASI UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİHALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2017, 2, 12 23
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,Türkiye’nin Batısında Bir Üniversite’nin Sağlık ile İlişkili Okullarında Beslenme Alışkanlıkları ve Bunun Obezite, Fizik Aktivite ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi, TÜRK DÜNYASI UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİHALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2017, 2, 1 16
 • TÖZÜN MUSTAFA,BABAOĞLU ASYA BANU,Cyber bullying and its effects on the adolescent and youthhealth: A huge problem behind tiny keys, Jornal of Clinical and Analytical Medicine, 2017, 1 6
 • TÖZÜN MUSTAFA,Yaratılış Konusunda Türk Mitolojisi ile Kur’an-ı Kerim’in Benzeşmeleri, Turan Dergisi, 2017, 31, 49 68
 • TÖZÜN MUSTAFA,Ehli Beyt’in, Oniki İmâmların ve Ondört Masum-u Pâklerin Şehadeti ve İslam Kardeşliği., Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Seyyid Şücaeddin Veli ve İrfan Dergisi, 2017, 1, 1 8
 • TÖZÜN MUSTAFA,Sonsuzluk’un Çağrısı: “Ben Allah’ın Seçtiği Kişi miyim?”, ESTÜDAM Seyyid Şücaeddin Veli ve İrfan Dergisi, 2017, 1, 9 24
 • TÖZÜN MUSTAFA,Dante ve İlahi Komedya: Dante’nin Türk Edebiyatına Tesirleri ve İlahi Komedya’da Cehennem Tasvirlerinin İslam İnancı Açısından Değerlendirilmesi., Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi, 2017, 1, 1 26
 • TÖZÜN MUSTAFA,Bektaşî Sıdkî Baba ve “HAYDAR HAYDAR” adlı Devriye’nin Ezoterik Anlamları ve Mitolojik Bağlantıları., Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Atabetü’l Hakayık Edebiyat Dergisi, 2017, 1, 27 56
 • TÖZÜN MUSTAFA,Kur’an’a göre “Yasak Meyve” yoktur, “Yasak Ağaç” vardır, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2017, 1, 1 13
 • TÖZÜN MUSTAFA,Yunan Mitolojisi ve Semavî Dinlerde Yaratılış: Benzerlikler, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2017, 1, 13 39
 • TÖZÜN MUSTAFA,“İsa Öğretisi Hristiyanlık Değildir” ve “Hristiyanlığın Yunan ve Roma Mitolojisindeki Kökleri”, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2017, 1, 40 87
 • koku aksu ayşe esra,SARAÇOĞLU ZEYNEP NURHAN,sabuncu ilham,chren mary margeret,TÖZÜN MUSTAFA,Validity and reliability of the Turkish version of the Skindex 16, Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 2016, 50, 109 113
 • SÖZMEN MELİH KAAN,CAN HÜSEYİN,tekin nil,TÖZÜN MUSTAFA,Huzurevinde yaşayan yaşlılarda sağlık algısı ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Evaluation of relationship between perceived health and activities of daily among elderly living in a residential home, İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi, 2016, 1, 18 30
 • Işıktekin Atalay Burcu,TÖZÜN MUSTAFA,Bugrul Necati,Ayhan Emine,Koyuncu Tuğçe,Aygün M Serhat,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Gender roles attitudes and their correlations with self esteem in high school students A cross sectional study from West of Turkey, International Research Journal of Social Sciences, 2016, 5, 1 5
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,Ayhan Emine,Aygün M Serhat,Işıktekin Atalay Burcu,Koyuncu Tuğçe,Bugrul Necati,Internet Addiction and Sleeping Quality among College Students in West Turkey, Research Journal Educational Science, 2016, 4, 1 8
 • BABAOĞLU ASYA BANU,TÖZÜN MUSTAFA,ERTEM MEHMET MELİKŞAH,İzmir Konak ilçesinde birinci basamakta saptanan morbid obez olguların tanımlanması, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2016, 1, 11 18
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve buna etkili faktörler: Türkiye’nin Batısından bir kesitsel çalışma, Estüdam Gençlik Dergisi, 2016, 1
 • TÖZÜN MUSTAFA,BABAOĞLU ASYA BANU,Fobiler ve sağlıklı yaşam davranışları: Bir halk sağlığı bakışı, FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, 2016, 1, 24 26
 • TÖZÜN MUSTAFA,Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Bunun Türkiye Aile Yapısının Değişimine Yansıması, ESTIDAM Aile DErgisi, 2016, 1, 1 11
 • TÖZÜN MUSTAFA,Kutsal metinler, tasavvuf, yoga ve mitoloji ışığında Oğuz Kağan Destanı’nda Ziyafet, Turan Dergisi, 2016, 30, 67 90
 • TÖZÜN MUSTAFA,“Ay ile İlgili İnanışlar” ve “Ay’ın Sağlık ve Davranışlar Üzerine Etkileri Üzerine Araştırmaların Sonuçları” Arasında Uyumluluk Var mı?, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2016, 1, 1 18
 • TÖZÜN MUSTAFA,Güneşin İnsan İçin Anlamı: İnanç Boyutu ve Mitoloji, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2016, 1, 19 50
 • TÖZÜN MUSTAFA,Bakara Suresi (67-74. Ayetler), Hathor, Güneş, Oğuz, Yeniden Dirilme ve İnisiyasyon Üzerine Bir Araştırma, ESTÜDAM Mitoloji Dergisi, 2016, 1, 68 81
 • TÖZÜN MUSTAFA,Halk Sağlığı Açısından Savaş, Mülteciler, Sığınmacılar ve Geçici Koruma Altına Alınanlar, ESTÜDAM Göç Dergisi, 2016, 1, 1 8
 • TÖZÜN MUSTAFA,Azerbaycan’da Nevruz ile “Keçel (Kel) ve Kosa (Köse) Oyunu”, ESTÜDAM Mizah ve Oyun Kültürü Dergisi, 2016, 1, 1 9
 • TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,DOĞANAY SİNEM,The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, 6
 • YASLI GÖKBEN,TURHAN EBRU,ESER SULTAN,TÖZÜN MUSTAFA,OĞUZ MURAT,ALPAY FATMA,Level of Knowledge and Behavior of Family Health Personnel Workers in Izmir about Early Diagnosis for Breast and Cervix Cancer, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2015, 16, 2501 2505
 • BALCI ALPARSLAN GÜLER,Çakar Okan,Kale Kübra,Serttaş Meltem,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Kütahya’nın İki Hastanesinde Metabolik Sendrom Riski veAnksiyete İlişkisinin Değerlendirilmesi, Smyrna Tıp Dergisi, 2015, 3, 29 35
 • Özdemir Serap,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Danacı Burçin,SÖZMEN MELİH KAAN,Bir üniversite hastanesinde hemşirelerde empati düzeyleri ve iş doyumu ile ilişkisi, Smyrna Tıp Dergisi, 2015, 2, 30 38
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,Türkiye Üniversite Gençliğinin Ruh Sağlığı Durumu Halk Sağlığı Bakış Açısıyla “Altı Adım”da Yaklaşım I, Actual Medicine, 2015, 23, 12 16
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,Türkiye Üniversite Gençliğinin Ruh Sağlığı Durumu Halk Sağlığı Bakış Açısıyla “Altı Adım”da Yaklaşım II, Actual Medicine, 2015, 23, 44 48
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,Halk Sağlığı Bakışı ile Sağlık Okuryazarlığı, Smyrna Tıp Dergisi, 2015, 2, 48 54
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,Halk Sağlığının Tarihsel Gelişimi ve Temel Kavramları, Smyrna Tıp dergisi, 2015, 3, 58 62
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,AYRANCI ÜNAL,Effect of depression on hypertension among Turkish individuals aged 30 and over years, Health, 2014, 6, 1686 1693
 • YASLI GÖKBEN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,AHİ AZİME,DOĞANAY SİNEM,ÜLKEN YASEMİN,İzmir İli Karşıyaka İlçesi nde İlköğretim 3 Sınıf Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Etmenler, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 2014, 23, 168 173
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,Türkiye nin Batısında Kırsal Bir Alanda Erişkin Erkeklerde Sigara İçme ve Depresyon İlişkisi, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014, 13, 273 280
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,ARBERK KORAY,Eskişehir de 2009 Yılı Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2014, 16, 1 3
 • ARSLANTAŞ DİDEM,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,ÖZBEK ZÜHTÜ,Headache and its effects on health related quality of life among adults, Turkish Neurosurgery, 2013, 23, 498 504
 • ORSAL ÖZLEM,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Relationship between Premenstrual syndrome anddepressive symptoms among nursing students, HealthMed, 2013, 7, 508 516
 • BUĞRUL NECATİ,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Hopelessness and depression amongcollege students in Sivrihisar in Eskisehir Anepidemiological study from Turkey, HealthMed, 2013, 7, 793 802
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,Urinary Incontinence Related Factors and Depression among 20 Aged and Over Women in Beylikova District Centre in Eskisehir, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013, 12, 231 242
 • KIZILCIK ÖZKAN ZEYNEP,SAYINER FATMA DENİZ,ÜNSAL ALAETTİN,AYRANCI ÜNAL,KÖŞGEROĞLU NEDİME,TÖZÜN MUSTAFA,Prevalence of depression in patients on hemodialysis and its impact on quality of life, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2012, 28, 695 699
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,AYRANCI ÜNAL,ORSAL ÖZLEM,Connection between dysmenorrhea and depression amonga group of Turkish high school female students, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2012, 28, 424 427
 • TÖZÜN MUSTAFA,ARSLAN GÜL,AYRANCI ÜNAL,ÜNSAL ALAETTİN,Knowledge of Swine flu among students in a university of western Turkey A cross sectional study, Indian Journal of Public Health Research& Development, 2012, 3, 182 186
 • KAYHAN SERAP,SABUNCU İLHAM,SARAÇOĞLU ZEYNEP NURHAN,KOKU AKSU AYŞE ESRA,TÖZÜN MUSTAFA,Akne Vulgaris Tedavisinde Oral Azitromisin ile Topikal Adapalen ve Oral Doksisiklin ile Topikal Adapalen Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Karşılaştırılması ve bu Tedavilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Ölçülmesi, Turkderm, 2012, 46, 151 155
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,Knowledge level of high school students on Hepatitis B Eskisehir, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012, 11, 609 616
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,ARBERK KORAY,Eskişehir İlinin 2008 Yılı 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarına Yapılan Çağrıların İncelenmesi, DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 14, 54 57
 • NAYMAN ALPAT SAYGIN,ÖZGÜNEŞ İLHAN,Osman Turgut Ertem,ERBEN NURETTİN,DOYUK KARTAL ELİF,TÖZÜN MUSTAFA,USLUER GAYE,Kandidaurisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Mikrobiyol Bul, 2011, 45, 318 324
 • AYRANCI ÜNAL,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Headache among adults and its effect on quality of life in a town of western Turkey, Pakistan Journal Medical Science, 2011, 27, 775 779
 • SAYINER FATMA DENİZ,TÖZÜN MUSTAFA,AYRANCI ÜNAL,ÖZERDOĞAN NEBAHAT,ÜNSAL ALAETTİN,A survey of the knowledge about PAP smears among women aged 15 and above, Pakistan Journal Medical Sciences, 2011, 27, 405 408
 • TÖZÜN MUSTAFA,AYRANCI ÜNAL,ÜNSAL ALAETTİN,The frequency of alcohol consumption and the relationship between alcohol dependence and depression among a group of men, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2011, 27, 392 395
 • ORSAL ÖZLEM,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Kadınların Ev Kazalarında İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2011, 20, 202 208
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,AYRANCI ÜNAL,Prevalence of depression amongpostmenopausal women and relatedcharacteristics, Climacteric, 2011, 14, 244 251
 • TÖZÜN MUSTAFA,Ayrancı Ünal,ÜNSAL ALAETTİN,ARSLAN GÜL,Prevalence of disordered eating and its impacton quality of life among a group of collegestudents in a province of west Turkey, Salud Publica Mex, 2010, 52, 190 198
 • ÜNSAL ALAETTİN,AYRANCI ÜNAL,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLAN GÜL,ÇALIK ELİF,Prevalence of dysmenorrhea and its effect on quality of life among a group of female university students, Upsala Journal of Medical Sciences, 2010, 115, 138 145
 • ÜNSAL ALAETTİN,ÜNAL AYRANCI,TÖZÜN MUSTAFA,PREVALENCE OF LOWER URINARY TRACTSYMPTOMS AMONG MEN IN A RURALDISTRICT OF WESTERN TURKEY, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2010, 26, 294 299
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,Gül Aslan,AYRANCI ÜNAL,ALKAN GÜLSAH,EVALUATION OF DYSMENORRHEA AMONGWOMEN AND ITS IMPACT ON QUALITY OFLIFE IN A REGION OF WESTERN TURKEY, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2010, 26, 142 147
 • ÜNSAL ALAETTİN,AYRANCI ÜNAL,TÖZÜN MUSTAFA,A STUDY OF DYSMENORRHEA AMONG FEMALERESIDENTS AGED 18 45 YEARS INSEMIRURAL AREA OF WEST TURKEY, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2010, 26, 335 340
 • ÜNSAL ALAETTİN,Ayrancı Ünal,TÖZÜN MUSTAFA,Frequency of smoking among males and its impact on the quality of life, Pak J Med Sci, 2010, 26, 163 167
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,Ayrancı Ünal,Prevalence of low back pain among a group of Turkish men and its effect on quality of life, Pak J Mes Sci, 2010, 26, 930 934
 • TÖZÜN MUSTAFA,AYRANCI ÜNAL,ÜNSAL ALAETTİN,Prevalence of Urinary Incontinence among Women and Its Impact on Quality of Life in a Semirural Area of Western Turkey, Gynecologic and Obstetric Investigation, 2009, 67, 241 249
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,SIRMAGÜL BAŞAR,The Lead Exposure among Lead Workers An EpidemiologicalStudy from West Turkey, IRANIAN JOURNAL PUBLİC HEALTH, 2009, 38, 65 78
 • ÜNSAL ALAETTİN,AYRANCI ÜNAL,TÖZÜN MUSTAFA,Vision screening among children in primary schools in a district of western Turkey An epidemiological study, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2009, 25, 976 981
 • ARSLANTAŞ DİDEM,AYRANCI ÜNAL,ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,Prevalence of hypertension among individuals aged 50 yearsand over and its impact on health related quality of lifein a semi rural area of western Turkey, Chinese Medical Journal, 2008, 121, 1524 1531
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÇULHACI ABDULLAH,ÜNSAL ALAETTİN,Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak SağlıkKurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu Eskişehir, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008, 7, 377 384
 • ÜNSAL ALAETTİN,AYRANCI ÜNAL,TÖZÜN MUSTAFA,Batı Türkiye nin krsal bir kasabasnda kadnlar arasndadepresyon skl ve sosyodemografik özelliklerle ilikisi, Anatolian Journal of Psychiatry, 2008, 9, 148 155
 • ÜNSAL ALAETTİN,BOR ÖZCAN,TÖZÜN MUSTAFA,DİNLEYİCİ ENER ÇAĞRI,ERENTÜRK GÜLŞAH,Prevalence anemia and related risk factors among 4 11 months age infants in Eskisehir Turkey, Journal of Medical Science, 2007, 7, 1335 1339
 • TÖZÜN MUSTAFA,Öztürk Emiral Gülsüm,Işıktekin Atalay Burcu,Göktaş Saniye,Dağtekin Gökçe,Aygar Hatice,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,BABAOĞLU ASYA BANU,Tırpan Kazım,Assessment of knowledge of metabolic syndrome and health literacy level among adults in Western Turkey, Nigerian Journal of Clinical Practice
 • Kara Sinem,BAHÇECİ SELEN,PEHLİVAN MELEK,TÖZÜN MUSTAFA,Aronia Melanocarpa’nın SKOV-3 Hücre Hattına p 38 MAPK Sinyal YolağıÜzerinden Etkileri,IMCIDU 2019 International Medical Congress of Izmir Democracy University,06.12.2019 08.12.2019, 08.12.2019
 • Buğrul Necati,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Lise Öğrencileri Arasında Umutsuzluk ve Depresyon,Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu “Güvenli Okul, Sağlıklı Öğrenci”,17.05.2018 18.05.2018, TÜRKİYE, 18.05.2018
 • BABAOĞLU ASYA BANU,BABAOĞLU ÜLKEN TUNGA,CEVİZCİ SİBEL,TOZDUMAN BÜŞRA,KARAKAŞ HALİDE YEŞİM,TÖZÜN MUSTAFA,Türkiye’xxde Ergen Sağlığında Kaçırılmış Fırsatlar ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi,2th Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi,13.11.2018 17.11.2018, 17.12.2018
 • TÖZÜN MUSTAFA,Öztürk Emiral Gülsüm,Işıktekin Atalay Burcu,Göktaş Saniye,Dağtekin Gökçe,Aygar Hatice,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,BABAOĞLU ASYA BANU,Kazım Tırpan,Erişkinlerin metabolik sendrom bilgi düzeylerinin ve sağlık okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi,2. Uluslararası Halk Sağlığı KOngresi,13.11.2018 17.11.2018, 17.11.2018
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,ELMALI FERHAN,Bağımsız Türk Devletlerinde Ergen Gebeliklerinin ve Doğumlarının Değerlendirilmesi: Ülkeler Arası Karşılaştırma ve Bazı Sosyodemografik Parametrelerin Olası Etkileri,III. Multidisciplinary Studies-3 (Health and Natural Sciences),10.11.2017 11.11.2017, Ankara, TÜRKİYE, 01.01.2018
 • pala seval,ÜNSAL ALAETTİN,emiral gülsüm,demirtaş zeynep,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,lise öğrencilerinde siber zorbalık ve algılanan sosyal destek düzeyinin değerlendirilmesi,2. uluslararası halk sağlığı kongresi,13.11.2018 17.11.2018, 13.11.2018
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,ELMALI FERHAN,Bağımsız Türk Devletlerinde Ergen Gebeliklerinin ve Doğumlarının Değerlendirilmesi: Ülkeler Arası Karşılaştırma ve Bazı Sosyodemografik Parametrelerin Olası Etkileri,III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS),10.11.2017 11.11.2017, Ankara, TÜRKİYE, 30.11.2017
 • ERDOĞAN ÖZTÜRK KÜBRA,TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,MALAS MEHMET ALİ,Body image depression and quality of life among the 2nd grade student of medical faculty,XXIV International Symposium on Morphological Sciences,02.09.2015 06.09.2015, İstanbul, TÜRKİYE, 06.09.2015
 • SÖZMEN MELİH KAAN,CAN HÜSEYİN,Tekin Nil,TÖZÜN MUSTAFA,Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sağlık Algısı İle Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Konya,05.10.2015 09.10.2015, TÜRKİYE, 09.10.2015
 • GÜLTEKİN FATİH,KUMBUL DOĞUÇ DUYGU,ORHAN HİKMET,GÜRDAL OSMAN,EĞRİ MÜCAHİT,ÇITIL RIZA,TÖZÜN MUSTAFA,KİŞİOĞLU AHMET NESİMİ,KARA FATİH,İlter İlhan,BÜYÜKBAYRAM HALİL İBRAHİM,GARİPAĞAOĞLU DENİZHAN MUAZZEZ,Effects of diets on weight control and related factors,The International 3rd Halal and Healthy Food Congress, Istanbul,30.10.2015 31.10.2015, 31.10.2015
 • Özdemir Serap,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Danacı Burçin,SÖZMEN MELİH KAAN,Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde empati ve iş doyumu ile ilişkili faktörler, empati ve iş doyumu ilişkisi,17. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, Edirne,13.10.2014 17.10.2014, TÜRKİYE, 17.10.2014
 • TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,ÜNSAL ALAETTİN,Lise öğrencilerine yönelik okul içi şiddet ve depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,GÖKLER MEHMET ENES,ÜNSAL ALAETTİN,Lise 1. Sınıf öğrencileri arasında siber saldırı duyarlılık düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • BABAOĞLU ASYA BANU,Dayıoğlu Tefariye,Nurgün Mutlu,Tansu Soyak,Padır İbrahim,TÖZÜN MUSTAFA,ERTEM MEHMET MELİKŞAH,Konak sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların bazı özelliklerinin başarıda etkisi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • BABAOĞLU ASYA BANU,Padır İbrahim,Sabuncular Celil,Tuncer Erinç,Nurgün Mutlu,Kalender Cüneyt,TÖZÜN MUSTAFA,Türkyılmaz Bediha,ERTEM MEHMET MELİKŞAH,Aşırı kilo problemiyle Konak obezite danışma birimine başvuran bireylerin değerlendirilmesi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • BABAOĞLU ASYA BANU,Padır İbrahim,TÖZÜN MUSTAFA,TURHAN EBRU,ERTEM MEHMET MELİKŞAH,İzmir Konak ilçesi aile hekimliği birimlerinde erişkin obezitesi yönetiminin değerlendirilmesi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Gönenç Lütfiye Serap,İzmir ilinde evlilik öncesi yapılan tarama testi sonuçlarının bulaşıcı hastalıklar açısından değerlendirilmesi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Gönenç Lütfiye Serap,İzmir ilinde evlilik öncesi tarama sonuçlarına göre Beta-Talasemi ve Orak Hücreli Anemi Sıklığı,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Doğanay Sinem,Bat Zehra,İper Semra,Candan Ayşe,İzmir iline bağlı dokuz ilçede ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerinde obezite sıklığı,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • Yaslı Gökben,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Ahi Azime,Sinem Doğanay,Ülken Yasemin,İzmir ili Karşıyaka İlçesi’nde ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinde obezite sıklığı ve etkileyen faktörler,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Gökben Yaslı,Bat Zehra,İper Semra,Candan Ayşe,İzmir ilinde birinci basamak sağlık çalışanlarında obezite sıklığı,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Özakbaş Esen,Bat Zehra,Candan Ayşe,Fazla kilolu 100 gönüllüye uygulanan diyet danışmanlığının kilo kaybına etkisi Bir pilot çalışma,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • Ol Murat,Doğanay Sinem,Özlem Pekel,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Sağlık alanında yeni bir hizmet İzmir İli’nde evde sağlık hizmeti alan bireylerin değerlendirilmesi,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • TÖZÜN MUSTAFA,BİLGE UĞUR,TURHAN EBRU,Ol Kuşat Kevser,20 yaş ve üzeri erişkinlerde Metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • TURHAN EBRU,Gökben Yaslı,TÖZÜN MUSTAFA,Bat Zehra,İper Semra,İzmir ili Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün obezite ile mücadele konusunda “Örnek oluyorum çalışması”,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • Yaslı Gökben,TURHAN EBRU,ESER SULTAN,TÖZÜN MUSTAFA,Oğuz Murat,Ülken Yasemin,Alpay Fatma,İzmir ilinde çalışan Aile Sağlığı Elemanlarının meme ve serviks kanseri erken tanı uygulamaları konusunda bilgi düzeyleri ve tutumları,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • Günay Onur,Yaslı Gökben,TURHAN EBRU,TÖZÜN MUSTAFA,Çalışan sağlığı biriminden hizmet alan işyerlerinde 2012 yılında meydana gelen iş kazalarının değerlendirilmesi: Çiğli İzmir Örneği,16. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-Sağlığın Geliştirilmesi, Antalya,27.10.2013 31.10.2013, TÜRKİYE, 31.10.2013
 • Öz Fatih,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arasında Organ, Doku Nakli ve Kan Bağışı Bilgi Düzeyi,,Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu. “Güvenli Okul, Sağlıklı Öğrenci”,17.05.2012 18.05.2012, TÜRKİYE, 18.05.2012
 • Öztürk Ahu,GÖKLER MEHMET ENES,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Lise Öğrencileri Arasında Hepatit B Düzeyi Değerlendirilmesi,Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu. “Güvenli Okul, Sağlıklı Öğrenci”,17.05.2012 18.05.2012, TÜRKİYE, 18.05.2012
 • Koyuncu Tuğçe,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Sivrihisar’da İlköğretim Öğrencileri Arasında Uyku Bozukluğu ve Yaşam Kalitesi,Halk Sağlığı Günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu. “Güvenli Okul, Sağlıklı Öğrenci”,17.05.2012 18.05.2012, TÜRKİYE, 18.05.2012
 • ÜNSAL ALAETTİN,TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÇINAR TUBA,Dursun Ecenur,Karataş Deniz,Özçamur Şölen,Yıldırım Gamze,Beylikova İlçe Merkezinde 20 Yaş Ve Üzeri Kadınlar Arasında Üriner İnkontinans ve Depresyon,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (ESKAM) 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu,06.03.2012 08.03.2012, TÜRKİYE, 08.03.2012
 • SÖZMEN MELİH KAAN,TÖZÜN MUSTAFA,BAYDUR HAKAN,ÜNAL BELGİN,Türkiye’de serviks kanseri taramasının yaygınlaştırılmasının ve insan papilloma virüs aşısı’nın uygulamasının maliyet etkililiğinin değerlendirilmesi,17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,20.10.2011 24.10.2011, TÜRKİYE, 07.11.2011
 • TÖZÜN MUSTAFA,ARSLANTAŞ DİDEM,ÜNSAL ALAETTİN,Kaya Görkem,Gürsul Bahattin,Güngör Kültüral,Üstün Gökhan,ÖZKAN BURAK,KUŞDOĞAN MİKAİL,Kaymaz’da 20 Yaş Üzeri Erişkinlerin Hasta Hakları Hakkındaki Bilgi Düzeyi,14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE, 07.11.2011
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Ayrancı Ünal,KÖŞGEROĞLU NEDİME,Seyhan Nilüfer,Doğurgan Çağ Kadınlarda Dismenore ve Depresyon,14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE, 07.10.2011
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÖRSAL ÖZLEM,ÜNSAL ALAETTİN,Premenstrüel Sendrom ve Depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,14. Ulusal Halk Sağlığı K0ngresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE, 07.10.2011
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Arberk Koray,Eskişehir’de Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi (2009 Yılı),14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE, 07.10.2011
 • TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Arberk Koray,Eskişehir’de 2008 Yılı Acil Çağrıların İncelenmesi,14. Ulusal Halk Sağlığı KOngresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE, 07.10.2011
 • ARSLANTAŞ DİDEM,TÖZÜN MUSTAFA,ÜNSAL ALAETTİN,Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Lise Öğrencilerinde İlk Yardım Bilgi Düzeyi,14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,04.10.2011 07.10.2011, TÜRKİYE, 07.10.2011
 • BABAOĞLU ASYA BANU,BABAOĞLU ÜLKEN TUNGA,CEVİZCİ SİBEL,Tozduman Busra,TÖZÜN MUSTAFA,TÜRKİYE’DE ERGEN SAĞLIĞINDA KAÇIRILMIŞ FIRSATLAR VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,2.International 20.National Public Health Congress,14.11.2018 17.11.2018
 • TÖZÜN MUSTAFA,SÖZMEN MELİH KAAN,BABAOĞLU ASYA BANU,ELMALI FERHAN, Multidisciplinary Studies - 3 (Health and Natural Sciences), Bağımsız Türk Devletlerinde Ergen Gebeliklerinin ve Doğumlarının Değerlendirilmesi: Ülkeler Arası Karşılaştırma ve Bazı Sosyodemografik Parametrelerin Olası Etkileri, ISBN:978-605-288-223-8, S:37 50, Gece Kitaplığı, 2018
 • (Prevalence of disordered eating and its impacton quality of life among a group of collegestudents in a province of west Turkey)
 • (Prevalence of Urinary Incontinence among Women and Its Impact on Quality of Life in a Semirural Area of Western Turkey)
 • (Prevalence of dysmenorrhea and its effect on quality of life among a group of female university students)
 • (EVALUATION OF DYSMENORRHEA AMONGWOMEN AND ITS IMPACT ON QUALITY OFLIFE IN A REGION OF WESTERN TURKEY)
 • (Connection between dysmenorrhea and depression amonga group of Turkish high school female students)
 • (PREVALENCE OF LOWER URINARY TRACTSYMPTOMS AMONG MEN IN A RURALDISTRICT OF WESTERN TURKEY)
 • (Prevalence of depression amongpostmenopausal women and relatedcharacteristics)
 • (Prevalence of hypertension among individuals aged 50 years and over and its impact on health related quality of life in a semi-rural area of western Turkey)
 • (Headache and its effects on health related quality of life among adults)
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin Sağlık İle İlgili Okullarında Öğrenim Görmekte Olan 2 Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Sağlık Durumlarının Tespiti Ve Buna Etki Eden Etmenlerin Değerlendirilmesi Proje No 2014 GAP TIPF 0009 , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (297,1),1.7.2015
 • İZMİR’DE SİGARAYI BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURANLARDA SİGARAYI VE DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ BIRAKMA İLE İLİŞKİLİ BAZI ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Mustafa Kerem Kanık, Tamamlanmış
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, Tam Zamanlı,
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, Tam Zamanlı,
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, ESKİŞEHİR TEPEBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SOR. TBP, Tam Zamanlı,
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, ESKİŞEHİR ODUNPAZARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SOR. TBP, Tam Zamanlı,

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Halk Sağlığı

Dersler

İletişim

Başa Dön