İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dr. Öğr. Üyesi Umut Payza

İletişim Bilgileri


Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Tıpta Uzmanlık İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE - ACİL TIP
 • Üniversite OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • ÖZDEMİR EMRE,KARAKAYA ZEYNEP,KARACA MUSTAFA,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,Recurrent diclofenac-induced acute myocardial infarction: An interesting case with wandering ST-segment elevation, Hong Kong Journal of Emergency Medicine, 2019, 102490791984552
 • Rezan Tahtaci Karaali,TOPAL FİRDES,KARAKAYA ZEYNEP,PAYZA UMUT,kavalci cemil,TOPAL FATİH ESAD,Role of Redcell Distribution Weight in Predicting Disease Severity, Mortality and Complication in Patients With Acute Pancreatitis, Signa Vitae - A Journal In Intensive Care And Emergency Medicine, 2019, 15, 62 66
 • KARAKAYA ZEYNEP,SARITAŞ AYHAN,AKYOL PINAR YEŞİM,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,BİLGİN SERKAN,Evaluation of Chronic Subdural Hematoma Volume Calculated via Cavalieri’s Principle, Konuralp Tıp Dergisi, 2019, 11, 260 268
 • Akyol Pınar Yeşim,KARAKAYA ZEYNEP,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,Kuday Kaykısız Eylem,Simplified Pulmonary Embolism Severity Index in Predicting Mortality in ED, Konuralp Tıp Dergisi, 2019, 11, 314 319
 • TOPAL FATİH ESAD,KARAKAYA ZEYNEP,AKYOL PINAR YEŞİM,PAYZA UMUT,ÇALIŞKAN MURAT,TOPAL FİRDEVS,AKSUN SALİHA,ERDOĞAN SERPİL,NEŞELİOĞLU SALİM,ST elevasyonlu akut koroner sendromlu hastalarda artmış tiyol/disülfid oranı, Cukurova Medical Journal, 2019, 44, 20 25
 • TOPAL FİRDES,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,KARAKAYA ZEYNEP,Tahtaci Rezan Karaali,bilgin serkan,Is P2/MS score valuable for prediction in HBV-related variceal bleeding?, Journal of Acute Disease, 2018, 7, 158
 • KARAKAYA ZEYNEP,TOPAL FATİH ESAD,TOPAL FİRDES,PAYZA UMUT,akyol pınar yeşim,Euglisemic diabetic ketoacidotic coma caused by dapagliflozin, The American Journal of Emergency Medicine, 2018, 36, 21361 21362
 • GÖKTAŞ MUSTAFA UĞUR,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAKAYA ZEYNEP,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,Evaluation of white blood cell and neutrophil/lymphocyte ratio in acutecoronary syndrome patients admitted to emergency department, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 2018, 29, 2009 2014
 • PAYZA UMUT,karakaya zeynep,TOPAL FATİH ESAD,TOPAL FİRDES,AKYOL PINAR YEŞİM,İRRİTABLE BARSAK SENDROMLU HASTALARDA QT DİSPERSİYONUNUN DEĞERLENDİRLMESİ, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018, 5, 33 37
 • URNAL RIFAT,Akyol Pınar Yeşim,karakaya zeynep,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,KAYGUSUZ KUDAY EYLEM,The effect of neutrophil/lymphocyte ratio on 1-year mortality in pulmonary embolism diagnosed patients, Biomedical Research, 2018, 29, 2015 2021
 • TOPAL FATİH ESAD,karakaya zeynep,PAYZA UMUT,BİLGİN SERKAN,UYAR YASEMİN,TOPAL FİRDES,THE AORT DISSECTIONS WHICH ARE HIDDEN INNEUROLOGIC SYMPTOMS, Journal of Case Reports in Medical Science, 2018, 4, 14 18
 • TOPAL FİRDES,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,karakaya zeynep,tahtacı rezan,BİLGİN SERKAN,Is P2/MS score valuable for prediction in HBV-related variceal bleeding?, Journal of Acute Disease, 2018, 7, 158
 • karakaya zeynep,TOPAL FATİH ESAD,TOPAL FİRDES,PAYZA UMUT,Akyol Pınar Yeşim,Euglisemic diabetic ketoacidotic coma caused by dapagliflozin, The American Journal of Emergency Medicine, 2018, 36, 2136 2137
 • GÖKTAŞ MUSTAFA UĞUR,Akyol Pınar Yeşim,karakaya zeynep,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,Evaluation of white blood cell and neutrophil/lymphocyte ratio in acute coronary syndrome patients admitted to emergency department, Biomedical Research, 2018, 29, 2009 2014
 • KAYKISIZ EYLEM KUDAY,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAKAYA ZEYNEP,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,Neutrophil/lymphocyte ratio is a valuable data to reduce negative laporotomy rates in emergency department, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 2017, 28, 8438 8442
 • KAYALI AHMET,AKYOL PINAR YEŞİM,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,TOPAL FİRDES,BİLGİN SERKAN,KARAKAYA ZEYNEP,Evaluation of the effectiveness of clinical classifications in patients who apply to the emergency department with upper gastrointestinal system bleeding, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 2017, 28, 4618 4624
 • İLHAN Güzin,KARAKAYA ZEYNEP,AKYOL PINAR YEŞİM,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,Evaulation of PSİ and CURB-65 scoring systems which patients were diagnosed as community-acquired pneumonia in emergency department, Cumhuriyet Medical Journal, 2017, 39, 586 596
 • ALP MERYEM BURÇİN,KARAKAYA ZEYNEP,YAVAŞ GÖZDE CANAN,AKYOL PINAR YEŞİM,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,BİLGİN SERKAN,Analysis of Patients Who Applied to Our Clinic with Aortic Dissection: A Five-year Experience, Meandros Medical and Dental Journal, 2017, 18, 181 188
 • PAYZA UMUT,ÜNLÜER ERDEN EROL,Nörolojik Acil Durumlarda Görüntüleme Yöntemleri, türkiye klinikleri dergisi, nörolojik aciller özel sayısı, 2017, 3, 260 266
 • ÜNLÜER ERDEN EROL,PAYZA UMUT,Left ventricular thrombus diagnosed by point-of-care ultrasonography, Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, 2016, 9, 42
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,ÇINAROĞLU OSMAN SEZER,AKYOL PINAR YEŞİM,Brain Abscess: Due to Acute Otitis Media.,EACEM,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,Topal Firdevs,AKYOL PINAR YEŞİM,Euglycemic Diabetic Ketoacidotic Coma Caused by Dapagliflozin.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,Özkaya emre,Peripartum cardiomyopathy: An baleful diagnosis.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,YAŞAR ALİ,Refractory Headache In Emergency Department: Occipital Neuralgia.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAALİ REZAN,Bilateral Femur Shaft Fracture After the Fall On The Right Hip.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAALİ REZAN,UZUN AHMET,Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Amfizematöz Sistit,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,KARAALİ REZAN,karakaya zeynep,SORGUN OMAY,EFGAN MEHMET GÖKTUĞ,Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Gelen Hastada Gölgelenmiş Tanı Ürolitiasis.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,EFGAN MEHMET GÖKTUĞ,SUADİYE UMUR,LPG (Liquefied Petrol Gases- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) Maruziyeti ile İlişkili İskemik İnme,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAALİ REZAN,UZUN AHMET,Acil Serviste Konvülziyonun Beklenmedik Bir Sebebi: Alkol yoksunluğu ve Deliryum Tremens.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,ERMENTE GÜLER ECEM,Sebebi Bilinmeyen Ateş Spondilodiskit,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAALİ REZAN,UZUN AHMET,Pnömoninin Nadir Bir Prezentasyonu: Persistan Hıçkırık,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAALİ REZAN,ERMENTE GÜLER ECEM,EFGAN MEHMET GÖKTUĞ,BİLGİN SERKAN,Bir Soru, Bir Cevap Hangi İlacı Kullanıyorsunuz? (Varfarin Kullanımı Olan Hastada Sırtta Geniş, Non-Travmatik Hematom),EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,AKYOL PINAR YEŞİM,KARAALİ REZAN,karakaya zeynep,AKGÜL AGİT,CAVLAK GÜLEN,SUADİYE UMUR,ÇINAROĞLU OSMAN SEZER,Kurşun Adres Sormaz, Gelir Vurur Onikiden.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,KARAALİ REZAN,karakaya zeynep,Topal Firdevs,BİLGİN SERKAN,Is P2/MS Score Valuable For Prediction in HBV-Related Variceal Bleeding?.,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • PAYZA UMUT,Clinical Benefit of Shock Index and Modified Shock Index in Predicting 30-DayMortality in Patients with Pulmonary Embolism,6. EUROASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE,08.10.2018 11.10.2018, Antalya, TÜRKİYE, 11.11.2018
 • TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,karakaya zeynep,AKYOL PINAR YEŞİM,Topal Firdevs,İrritable Barsak Sendromlu Hastalarda QT Dispersiyonun Değerlendirilmesi,EACEM 2018,08.11.2018 11.11.2018, 21.11.2018
 • PAYZA UMUT,kayalı ahmet,İKİ FARKLI ODAKTAN KAYNAKLANAN SEPTİK ŞOK,2018 TATDKurs Günleri Kongresi,05.04.2018 08.04.2018, TÜRKİYE, 22.04.2018
 • PAYZA UMUT,GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN OLGUDA İDİYOPATİK PULMONER ARTER ANEVRİZMASI,2018 TATDKurs Günleri Kongresi,05.04.2018 08.05.2018, TÜRKİYE, 22.04.2018
 • TAHTACI REZAN,KARAKAYA ZEYNEP,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,AKGÜL AGİT,DOĞAN ERDİNÇ,Künt Travma Sonrası Gelişen Akut Arter Greft Trombozu,9th Asian Conference on Emergency Medicine and 13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22.11.2017 25.11.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.12.2017
 • KARAKAYA ZEYNEP,TOPAL FATİH ESAD,ÖZKAYA EMRE,PAYZA UMUT,AKYOL PINAR YEŞİM,Propofol Induced Seizure-Like Phenomena,9. Asya Acil Tıp Kongresi ve13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22.11.2017 25.11.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.12.2017
 • KARAKAYA ZEYNEP,PAYZA UMUT,TOPAL FATİH ESAD,EFGAN MEHMET GÖKTUĞ,AKYOL PINAR YEŞİM,Spontaneous Iliopsoas Hematoma,9. Asya Acil Tıp Kongresi ve13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22.11.2017 25.12.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.12.2017
 • ŞAHİN YUSUF,KARAKAYA ZEYNEP,AKYOL PINAR YEŞİM,TOPAL FATİH ESAD,PAYZA UMUT,ŞAHİN MAHMUT,A Rare Cause of Acute Flank Pain: Spontaneaus Renal Artery Thrombosis,9. Asya Acil Tıp Kongresi ve13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22.11.2017 25.11.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.12.2017
 • KARAKAYA ZEYNEP,TOPAL FATİH ESAD,BİLGİN SERKAN,AKYOL PINAR YEŞİM,PAYZA UMUT,Vakum Fenomeni mi?,9. Asya Acil Tıp Kongresi ve 13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22.11.2017 25.11.2017, ANTALYA, TÜRKİYE, 08.12.2017
 • tahtacı rezan,PAYZA UMUT,FENİTOİN KULLANIMINA BAĞLI TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ,9th Asian conference on emergency medicine and 13. Türkiye Acil Tıp Kongresi,22.11.2017 25.11.2017, Antalya, TÜRKİYE, 08.12.2017
 • PAYZA UMUT,HASTALARIN GÖZÜNDEN ACİL SERVİS: EĞİTİM ŞART MI?,5th Eurasian Congress on Emergency Medicine,10.11.2016 13.11.2016, 10.12.2016
 • Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalarında, hastalık ciddıyeti, mortalite ve koplikasyon tahmininde lenfosit/nötrofil oranının rolü, MEHMET EMİN KAYA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Gastrointestinal hemorajilerde mortalitenin belirlenmesinde laktat ve base exces değerlerinin rockall ve blatchford risk skorlamaları ile karşılaştırılması, GÖZDE CANAN YAVAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Acil servis alt birimlerinde çalışan sağlık personellerinde tükenmişlik sendromu görülme sıklığı ve demografik özellikleri, HAYDAR KARAHAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tamamlanmış

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Menüyü Kapat