İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Bologna Eşgüdüm Koordinatörü
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi
 • Kalite Komisyonu Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, Eyibilen Ebru,The method of peripheral stem cell collection and its effect on the donor, D J Med Sci, 2020, 6, 153 156
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, BABAOĞLU ASYA BANU,“TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİ VE BU TERCİHLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER”, Medical Journal of Suleyman Demirel University, 2020, 27, 67 74
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,BABAOĞLU ASYA BANU,KOÇ ESRA MELTEM,PAMUK GÜLSEREN,Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Preklinik ve Klinik Eğitim Dönemlerinin Karşılaştırılması, Tıp Eğitimi Dünyası, 2020, 19, 26 36
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, ERGÖNÜL ESİN, YILMAZ NİLÜFER, ÖNCÜ SELCEN, KALYONCU EBRU, AKKOÇLU ATİLA, ŞEMİN İLGİ,Are Vocational School Of Health Services Students Ready For Interprofessional Education?, Tıp Eğitimi Dünyası, 2020, 19, 77 85
 • ÇALIŞKAN FATİH,MIDIK ÖZLEM,BAYKAN ZEYNEP,ŞENOL YEŞİM,ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,TENGİZ FUNDA İFAKAT,GAYEF ALBENA,The Knowledge Level and Perceptions Toward COVID-19 Among Turkish Final Year Medical Students, Postgraduate Medicine, 2020, 764 772
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, ÖZMEN MUSTAFA, ANIL AYŞE BERNA,Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleksel Beceriler Eğitimindeki Değişikliğe Yönelik Algıları, SMYRNA TIP DERGİSİ, 2020, 30 34
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, Yüce Birce,Effects of tobacco use during pregnancy on infant and child health, Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine, 2020, 6, 70 73
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, Sevmiş Nevin,Vegetarian nutrition and healthy life, D J Med Sci, 2020, 6, 83 86
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, Bakiu Erald, Akbaş Tolunay,Placebo and nocebo effects: An introduction to the terms and their presence in oncology, D J Med Sci, 2020, 6, 21 27
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, Akçakaya Ahmet,The effect of diet and nutritional elements on gut microbiota, D J Med Sci, 2020, 6, 28 35
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, Suçlu Meryem,Obesity and women’s health, FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi, 2019, 5, 184 189
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ÖZMEN MUSTAFA,İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI VE OPTİMİZASYONU, Tıp Eğitimi Dünyası, 2019
 • AKSUN SALİHA,ÖNCEL TUĞBA,AVŞAR CANDEĞER,DEMİR LEYLA,TENGİZ FUNDA İFAKAT,NARİN FİGEN,Daha Etkin Tıbbi Biyokimya Eğitimi İçin DurumDeğerlendirme ÇalışmasıCondition Assessment Study for More Effective MedicalBiochemistry Education, SMYRNA TIP DERGİSİ, 2019, 1, 1 8
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ŞAHİN HATİCE,Mi̇ni̇ Kli̇ni̇k Değerlendi̇rme (Mini-Cex) Yöntemi̇ni̇nPsi̇kometri̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Ve KullanışlılığınınDeğerlendi̇ri̇lmesi̇ “Ege Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi Örneği, Tıp Eğitimi Dünyası, 2017, 16, 5 17
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ŞAHİN HATİCE,MİNİ KLİNİK DEĞERLENDİRME (MINI-CEX) YÖNTEMİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN VE KULLANIŞLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ “EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ”, TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 2017, 16, 5 17
 • DEMİRAL YILMAZ NİLÜFER,VELİPAŞAOĞLU SERPİL,ÖZAN SEMA,BAŞUSTA BİLGE,MIDIK ÖZLEM,MAMAKLI SÜMER,KARAOĞLU NAZAN,TENGİZ FUNDA İFAKAT,DURAK HALİL İBRAHİM,ŞAHİN HATİCE,A multicenter study: how do medical students perceive clinical learning climate?, Medical Education Online, 2016, 21, 30846
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,SÜRAL YAVUZ SELİM,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencileri ile Bir Portfolyo Çalışması, Tıp Eğitimi Dünyası, 2016, 15
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,SÜRAL YAVUZ SELİM,Tengiz Fİ, Süral YS. “A Portfolyo Study with The Students of Medical Documentation and Secretariat”, Tıp Eğitimi Dünyası, 2016, 15
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,TELLİ SEVİL,DURMUŞ HASAN,ÖZBAY TÜRKAN,SÜRAL YAVUZ SELİM,AYAN HATİCE,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,“Evaluation of The Readiness of Vocational School of Health Services’ Students”, Global e-Learning Journal, 2016, 5
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,Effect of Health Education on Healthy Lifestyle Behavior, Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2016, 1, 194 200
 • Demiral Yılmaz Nilüfer,VELİPASAOĞLU SERPİL,OZAN SEMA,BASUSTA BİLGE,MIDIK OZLEM,MAMAKLI SÜMER,KARAOĞLU NAZAN,TENGİZ FUNDA İFAKAT,DURAK HALİL İBRAHİM,ŞAHİN HATİCE,A De Novo Tool to Measure the Preclinical Learning Climate of Medical Faculties in Turkey, Educational Sciences: Theory Practice, 2015, 15, 1 14
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,Klinikte Yeni bir Ölçme Yöntemi Mini Klinik Değerlendirme, TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 2014
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,“Medical Education in Pandemic: Is a Learning Management System Necessary?,2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi (IMCIDU 2020).,17.12.2020 , TÜRKİYE, 17.12.2020
 • KOÇ ESRA MELTEM,PAMUK GÜLSEREN,TENGİZ FUNDA İFAKAT,PAMUK BARIŞ ÖNDER,ÖZMEN MUSTAFA,Geleceği Planlamak Kariyer Günleri,X.ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 09.05.2018
 • PAMUK GÜLSEREN,ÇETİN ELİF,KOÇ ESRA MELTEM,BABAOĞLU ASYA BANU,TENGİZ FUNDA İFAKAT,Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bir Sempozyumdaki Katılımcıların Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Düzeyleri,III.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi,30.09.2018 03.10.2018, 30.09.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,BABAOĞLU ASYA BANU,PAMUK GÜLSEREN,KOÇ ESRA MELTEM,Tıp Eğitiminde Multidisipliner Yaklaşımla Oluşturulmuş ”İİnsan ve Toplum Sağlığı” Dersi,II. International Multidisciplinary Academic Studies Symposium (IMASES II),16.11.2018 17.11.2018, 17.11.2018
 • ELMALI FERHAN,TENGİZ FUNDA İFAKAT,Biyoistatistik Eğitiminde İnovasyon: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Multidisipliner Yaklaşım,XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi,26.10.2018 29.10.2018, Gaziantep, TÜRKİYE, 28.12.2018
 • SEVAL ÇELİK YASEMİN,ÖZKAYA ALİ BURAK,DEMİR AYŞE BANU,ERTENER ÖZGE,TENGİZ FUNDA İFAKAT,Akademik Danışmanlıkta elektronik öğrenme yönetim sisteminin kullanılması,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,BAHÇECİ SELEN,SİNEMA VE TIP,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,BABAOĞLU ASYA BANU,PAMUK GÜLSEREN,KOÇ ESRA MELTEM,“TIP EĞİTİMİNDE MULTİDİSİPLİNERYAKLAŞIMLA OLUŞTURULMUŞ “İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞI” DERSİ”,IMASES 2018,17.11.2018 18.11.2018, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17.11.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ÖZMEN MUSTAFA,İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp fakültesi Öğrencileri Akademik Danışmanlık Modeli,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,Beyaz Önlük Sadece bir tören midir? Neler Öğretir?,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,Beyaz Önlük Sadece bir tören midir? Neler Öğretir?,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,PAMUK GÜLSEREN,İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN SEMİNERLERİ,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • KOÇ ESRA MELTEM,PAMUK GÜLSEREN,TENGİZ FUNDA İFAKAT,ÖZMEN MUSTAFA,GELECEĞİ PLANLAMAK : KARİYER GÜNLERİ,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ÖNCÜ SELCEN,DEMİRAL YILMAZ NİLÜFER,ERGÖNÜL ESİN,İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSU,UTEK 2018,09.05.2018 12.05.2018, TÜRKİYE, 12.05.2018
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,Telli Sevil,DURMUŞ HASAN,ÖZBAY TÜRKAN,SÜRAL YAVUZ SELİM,AYAN HATİCE,ŞEMİN MAKBULE İLGİ,10.3.6. Tengiz, F.İ., Telli, S., Durmuş, H., Özbay T.A., Oral E., Kızıl, M., Süral Y.S., Aktan, R., Ayan H., Üstünkarlı N., Vural H., Yıldız H., Şemin, İ. “Evaluation of The Readiness of Vocational School of Health Services’ Students”,ICETR,11.02.2016 13.02.2016, 01.03.2016
 • BAŞER AYSEL,TENGİZ FUNDA İFAKAT,SEZER HALE,Demir Hatice,Şen Egemen,ŞAHİN HATİCE,Tıp Eğitimi ile İşbirliği: Uzmanlık Dernekleri Yeterlik Sınavları,Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2020,12.10.2020 14.10.2020, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • ÖZKAYA ALİ BURAK, TENGİZ FUNDA İFAKAT, SEVAL ÇELİK YASEMİN,TBD Akademi’nin Çevrimiçi Eğitim Kursu: Ders Tasarımından Ölçme & Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim,31. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ,18.12.2020 , TÜRKİYE
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, ÖZMEN MUSTAFA, ANIL AYŞE BERNA,"Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleksel Beceriler Egitimine Yönelik Algıları",5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi,05.02.2020 , İzmir, TÜRKİYE
 • Tengiz. F İ, Aykanat. G, Dersan. B, Vatansever, K, Akker, Van Der M,Evaluation Of The Utilization Of Primary Health Care Services Of The 2 5 Years Old Children,11. Genel Pratisyenlik Kongresi 2006 Antalya, Antalya, TÜRKİYE
 • Tengiz Fİ., Mıdık Ö., Şahin H,Eğitim Programı Geliştirmede Metodolojik Bir Yaklaşım Özet kitabı A1 15 sf 37,5. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,05.05.2008 09.05.2008, İZMİR, TÜRKİYE
 • Tengiz Fİ., Şahin H,Mini Klinik değerlendirme Mini CEX yönteminin psikometrik özelliklerinin ve kullanışlılığının değerlendirilmesi Kongre özet kitabı sf 213,VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,02.05.2012 05.05.2012, ANKARA, TÜRKİYE
 • Tengiz. F İ, Aykanat. G, Ceylan. A,,Evaluation Of The Utilization Of Primary Health Care Services Of The 2 5 Years Old Children,11. Genel Pratisyenlik Kongresi Antalya,13.10.2006 15.10.2006, ANTALYA, TÜRKİYE
 • ŞAHİN. H, TENGİZ. Fİ,,Analitik Hiyerarşi Süreciyle Karar Verme Yönteminin Tıp Eğitiminde Kullanımı,V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,16.05.2008 18.05.2008, İZMİR, TÜRKİYE
 • Durak H İ, Törün SE, Tengiz F,Ölçme Değerlendirme Kursu,V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,05.05.2008 09.05.2008, İZMİR, TÜRKİYE
 • Vatansever. K, Karademir. M, Tengiz. F,Birinci basamağa özgü araştırmaların tasarımında PICO yöntemi,13.Genel Pratisyenlik Kongresi,01.10.2008 03.10.2008, ANTALYA, TÜRKİYE
 • Tengiz . F, Şahin. H,Mini Klinik Değerlendirme mini CEX Yönetminin Psikometrik Özelliklerinin ve Kullanışlılığının Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği,VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,,02.05.2012 05.05.2012, ANKARA, TÜRKİYE
 • Ottenheijm R, Zwietering P, Metsemakers J, Tengiz, F.Vatansever K. Durak, İ.,Teaching and Learning in Primary Care From Evidence to Experience in a Dutch Turkish Educational Partnership Wonca Europe 2008 İstanbul,Wonca Europe 2008, İSTANBUL
 • Tengiz. F İ,Evaluation of The Utilization and Accessibility of Primary Heath Care Services For 2 5 Years Old Children Wonca Europe 2008 İstanbul,Wonca Europe 2008 İstanbul, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ÖZKAYA ALİ BURAK,SEVAL ÇELİK YASEMİN,DEMİR AYŞE BANU,DURMUŞ HASAN,ABACIOĞLU YUSUF HAKAN,Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimde Portfolyo Kullanımına Dair,UTES 2017,15.03.2017 17.03.2017, İZMİR, TÜRKİYE
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT,ABACIOĞLU YUSUF HAKAN,Tengiz, F.İ., Abacıoğlu, H., “Mesleksel Beceri Eğitiminde Yeterlilik Ve Tam Öğrenme” , Antalya. Kongre özet kitabı sf: 111.,UTES 2017,15.03.2017 17.03.2017, TÜRKİYE
 • TENGİZ FUNDA İFAKAT, ÖZMEN MUSTAFA, ANIL AYŞE BERNA, TIP VE SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL MESLEKSEL BECERİLER REHBERİ, ISBN:978-925-7146-19-7, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2021
 • (2020), (The Knowledge Level and Perceptions Toward COVID-19 Among Turkish Final Year Medical Students)
 • Tıpta Mesleksel Beceriler Eğitiminde E-Öğrenme Ve Materyal Kaynakları , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (126939,1),10.9.2020
 • İzmir İli Eğitsel işbirliği Projesi Birinci Basamakta Araştırma Kursu yardımcı araştırmacı 2007 2010, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı
 • Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2020
 • TIP EĞİTİMİ DÜNYASI
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ,2018
 • EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ,2012
 • FUNDA İFAKAT TENGİZ MUAYENEHANE, PRATİSYEN HEKİM, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2014
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, PRATİSYEN HEKİM, Tam Zamanlı, 1.1.2002 - 1.1.2010
 • Bologna Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , 2.1.2018
 • İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , 20.4.2017
 • Anabilim Dalı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 29.3.2017
 • Yrd. Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 29.3.2017
 • Türk Tıp Eğitimi Derneği, Üyelik, 2018
 • TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İZMİR TABİP ODASI, Üyelik, 2010
 • • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (2007), Üyelik, 2007
 • • Pratisyen Hekimlik Derneği (2006), Üyelik, 2006

Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Menüyü Kapat