İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doç. Dr. Yüksel Beşir

İletişim Bilgileri


Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Tıpta Uzmanlık İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • Üniversite PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • Tavşan Karotid Arter Anastomozunda Polyethylene Glycol Polymer(Co-Seal®) Ve Bovin Serum Albumin Glutaraldehyde(Bioglue®)’xxİn Neointimal Hiperplazi Üzerine Etkisi, Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü
 • Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 • TAVŞAN KAROTİD ARTER ANASTOMOZUNDA POLİETİLENGLİKOL POLİMER (COSEAL ) VE BOVİN SERUM ALBUMİN GLUTERALDEHİD (BİOGLUE) İN NEOİNTİMAL HİPERPLAZİ ÜZERİNE ETKİSİ, ERTÜRK KARAAĞAÇ, Tamamlanmış
 • SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, BAŞASİSTAN, Tam Zamanlı, 1.1.2012
 • SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, BAŞASİSTAN, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2012
 • SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN MEHMET AYDIN DEVLET HASTANESİ, UZMAN DOKTOR, Tam Zamanlı, 1.1.2008 - 1.1.2010
 • GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ, TABİP ASTEĞMEN, Tam Zamanlı, 1.1.2007 - 1.1.2008
 • SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2007
 • SAĞLIK BAKANLIĞI DR SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ( ASİSTAN), Tam Zamanlı, 1.1.2001 - 1.1.2003
Menüyü Kapat