Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz

Görevi : Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : fundaifakat.tengiz ikcu.edu.tr
Telefon : 5830


Başa Dön