Prof. Dr. Mehmet Ali Malas

Görevi : Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : mehmetali.malas ikcu.edu.tr
Telefon : 5810

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Emre Özen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kemalemre.ozen ikcu.edu.tr
Telefon : 5811

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Erdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kubra.erdogan ikcu.edu.tr
Telefon : 5812

Ars. Gör. Gizem Çizmeci

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : Y130208069 ogr.ikcu.edu.tr
Telefon : 5819

Ars. Gör. Gonca Ay Keselik

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : gonca.ay.keselik ogr.ikcu.edu.tr
Telefon : 5819

Ars. Gör. Hatice Kübra Yeşil

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : haticekubra.yesil ikcu.edu.tr


Başa Dön