Prof. Dr. Ahmet Koyu

Görevi : Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Fizyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.koyu ikc.edu.tr
Telefon : 5803

Prof. Dr. Eser Öz Oyar

Görevi : Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Fizyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : eserozoyar yahoo.com
Telefon : 5800

Prof. Dr. Figen Narin

Görevi : Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Tıbbi Biyokimya A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : figen.narin ikc.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Pirim

Görevi : Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Tıbbi Biyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ibrahim.pirim ikc.edu.tr
Telefon : 5760

Prof. Dr. Mehmet Ali Malas

Görevi : Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Anatomi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetali.malas ikc.edu.tr
Telefon : 5810

Prof. Dr. Meltem Kuruş

Görevi : Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : meltem.kurus ikc.edu.tr
Telefon : 5772

Doç. Dr. Ferhan Elmalı

Görevi : Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Biyoistatistik A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ferhan.elmali ikc.edu.tr
Telefon : 5781

Dr. Öğr. Üyesi Funda İfakat Tengiz

Görevi : Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Tıp Eğitimi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : fundaifakat.tengiz ikc.edu.tr
Telefon : 5830

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kocaaslan Atlı

Görevi : Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Biyofizik A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : sibel.atli ikc.edu.tr
Telefon : 5751

Prof. Dr. Selçuk Kaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : selcuk.kaya ikc.edu.tr

Prof. Dr. Selen Akyol

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : selen.bahceci ikc.edu.tr
Telefon : 5770

Doç. Dr. Mustafa Soyöz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafa.soyoz ikc.edu.tr
Telefon : 5761

Doç. Dr. Süreyya Gül Yurtsever

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sureyyagul.yurtsever ikc.edu.tr

Doç. Dr. Tülay Kılıçaslan Ayna

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tulay.kilicaslan.ayna ikc.edu.tr
Telefon : 5762

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aksoy Gökmen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysegul.aksoy.gokmen ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özkan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : bulent.ozkan ikc.edu.tr
Telefon : 5780

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şimşek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatma.simsek ikc.edu.tr
Telefon : 5771

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Emre Özen

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kemalemre.ozen ikc.edu.tr
Telefon : 5811

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Erdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : kubra.erdogan ikc.edu.tr
Telefon : 5812

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Demir

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : leyla.demir ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Kahya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmetcemal.kahya ikc.edu.tr
Telefon : 5711

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Alper Erdoğan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muminalper.erdogan ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Aksun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : saliha.aksun ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Müderris

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tuba.muderris ikc.edu.tr

Ars. Gör. Aslı Özkızılcık Koçyiğit

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : asli.ozkizilcik.kocyigit ikc.edu.tr

Ars. Gör. Burcu Çerçi

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : burcu.cerci.gurbuz ikc.edu.tr

Ars. Gör. Büşra Emir

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : busra.emir ikc.edu.tr
Telefon : 5855

Ars. Gör. Cansu Bilister

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : D171220003 ogr.ikc.edu.tr
Telefon : 5809

Ars. Gör. Deniz Yıldız Pehlivan

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : deniz.yildiz.pehlivan ikc.edu.tr
Telefon : 5808

Ars. Gör. Erdi Keselik

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : D191241001 ogr.ikc.edu.tr

Ars. Gör. Gizem Çizmeci

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : Y130208069 ogr.ikc.edu.tr
Telefon : 5819

Ars. Gör. Gonca Ay Keselik

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : gonca.ay.keselik ogr.ikc.edu.tr
Telefon : 5819

Ars. Gör. Hatice Kübra Yeşil

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : haticekubra.yesil ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ali Yücel Kara

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : aliyucel.kara ikc.edu.tr


Başa Dön