Dr. Öğr. Üyesi Gonca Özyurt

Görevi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : gonca.ozyurt ikc.edu.tr


Başa Dön