Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır

Görevi : Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : izzetiyeebru.cakir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül Sarı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysegul.sari ikc.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatmahusniye.dilek ikc.edu.tr

Doç. Dr. Nuket Özkavruk Eliyatkın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nuket.ozkavruk.eliyatkin ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül Bolat Küçükzeybek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : betul.bolatkucukzeybek ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Öcal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : irfan.ocal ikc.edu.tr

Ars. Gör. Sinem Demir

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : sinem.demir ikc.edu.tr


Başa Dön