Prof. Dr. Levent Yılık

Görevi : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Görevleri :
 • Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
 • Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. - Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : levent.yilik ikc.edu.tr

Prof. Dr. Erdinç Aydın

Görevi : Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Göz Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : erdinc.aydin ikc.edu.tr

Prof. Dr. Erhan Sönmez

Görevi : Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : erhan.sonmez ikc.edu.tr

Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu

Görevi : Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Çocuk Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : gokhan.koyluoglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Muhittin Şener

Görevi : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : muhittin.sener ikc.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Semih Öncel

Görevi : Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : isemih.oncel ikc.edu.tr

Prof. Dr. İzzetiye Ebru Çakır

Görevi : Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Tıbbi Patoloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : izzetiyeebru.cakir ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Haciyanlı

Görevi : Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Genel Cerrahi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.haciyanli ikc.edu.tr

Prof. Dr. Nurullah Yüceer

Görevi : Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Beyin Ve Sinir Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : nurullah.yuceer ikc.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel Yılmaz

Görevi : Üroloji Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Üroloji A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.yilmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Serpil Aydoğmuş

Görevi : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : serpil.aydogmus ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ersöz

Görevi : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
 • Göğüs Cerrahisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : hasan.ersoz ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ali Gürbüz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ali.gurbuz ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Karataş Demirciler

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysekaratas yahoo.com

Prof. Dr. Ayşegül Sarı

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aysegul.sari ikc.edu.tr

Prof. Dr. Cemal Kazımoğlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : cemal.kazimoglu ikc.edu.tr

Prof. Dr. Ercan Pınar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ercan.pinar ikc.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : fatmahusniye.dilek ikc.edu.tr

Prof. Dr. Haydar Kazim Önal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : haydarkazim.onal ikc.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Aladağ

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ibrahim.aladag ikc.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmet.kizilkaya ikc.edu.tr

Prof. Dr. Murat Aksun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : murat.aksun ikc.edu.tr
Telefon : 2380

Prof. Dr. Orhan Gökalp

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : orhan.gokalp ikc.edu.tr

Prof. Dr. Osman Nuri Dilek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : osmannuri.dilek ikc.edu.tr

Prof. Dr. Şeyda Uğurlu

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : seyda.ugurlu ikc.edu.tr

Doç. Dr. Abdülkadir İmre

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : abdulkadir.imre ikc.edu.tr

Doç. Dr. Aykut Özcan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : aykut.ozcan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Esra Bahar Gür

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : esrabahar.gur ikc.edu.tr

Doç. Dr. Hale Aslan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : hale.aslan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Melike Balıkoğlu Yılmaz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : melike.balikoglu.yilmaz ikc.edu.tr

Doç. Dr. Murat Sayın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : murat.sayin ikc.edu.tr

Doç. Dr. Murat Kemal Atahan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : muratkemal.atahan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Durğun

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafadurgun gmail.com

Doç. Dr. Mustafa Onur Öztan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mustafaonur.oztan ikc.edu.tr

Doç. Dr. Nuket Özkavruk Eliyatkın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nuket.ozkavruk.eliyatkin ikc.edu.tr

Doç. Dr. Tuğrul Bulut

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : tugrul.bulut ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yiğit Akın

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yigit.akin ikc.edu.tr

Doç. Dr. Yüksel Beşir

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : yuksel.besir ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül Bolat Küçükzeybek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : betul.bolatkucukzeybek ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem Gür

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : emineozlem.gur ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ersin Akşam

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ersin.aksam ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Çağatay Zengin

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : eyupcagatay.zengin ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan İner

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : hasan.iner ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrfan Öcal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : irfan.ocal ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yeşilkaya

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : nihan.yesilkaya ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman Köse

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : osman.kose ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sacit Nuri Görgel

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : sacitnuri.gorgel ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Karaca Kurtulmuş

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : secil.karaca.kurtulmus ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özcan

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : serkan.ozcan ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Turan Acar

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : turan.acar ikc.edu.tr

Öğr. Gör. Gökhan Karakoç

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : gokhan.karakoc ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Senem Girgin

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : senem.girgin ikc.edu.tr

Ars. Gör. Gökçe Kızılkale Kayıkcı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : gokcekızılkale gmail.com

Ars. Gör. Ömürhan Saraç

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : omurhan.sarac ikc.edu.tr

Ars. Gör. Sinem Demir

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : sinem.demir ikc.edu.tr

Ars. Gör. Tolga Karayazı

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : tolga.karayazi ikc.edu.tr

Ars. Gör. Yıldız Tezel Baydar

Görevi : Araştırma görevlisi

Arş.Gör.Dr. Ezgi Balıkoğlu

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ezgi.balikoglu ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hakan Ertem

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 140020003 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Nurdan Süzen Sungur

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 160004004 ogr.ikc.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Zekiye Kabaş Uysal

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : zekiye.kabas.uysal ikc.edu.tr

Büşra Ceran Serçe

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : 160004005 ogr.ikc.edu.tr


Başa Dön