Aday Öğrenci- Dekanın Mesajı


Prof. Dr. Fatih Esad TOPAL

Tıp Fakültesi Dekanı


Sevgili Öğrenci Adayımız,

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültemiz 2018-2019 yılında eğitim öğretimine başlamasının 8. yılında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği yönetim kurulunun 23.2.2019 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda Türkçe Tıp Eğitimi Programımızın Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış ve programımız 2022 yılında yapılacak ara değerlendirmede ulusal standartları karşılaması kaydıyla 01.01.2025 tarihine kadar akredite edilmiştir. Böylece ülkemizde akredite olan 35 Tıp Fakültesinden birisi olduk.  Amacımız; mesleğinde üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip, etik değerleri gözeten, hastalarında doğru teşhisi belirleyen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda tutan, araştırmacı ve bilimsel gelişmeleri takip edip kendini yenileyebilen, karşılaştığı sağlık sorunlarına çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, hastası, meslektaşları ve çevresi ile iyi iletişim kurabilen hekimler ve akademisyenler yetiştirmektir. Ülkemizin üçüncü büyük ili, Ege bölgesinin ticaret, turizm yollarının merkezinde yer alan sosyal ve akademik imkanları üst düzeyde olan İzmir’de dolu dolu bir üniversite hayatının geçmesi birçok öğrenci adayının hayalidir. Kampüsümüzün ve ilimizin gittikçe artan imkanları ile geleceğinize giden bu önemli yolda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Sizleri, uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimi, araştırma ve hizmet sunumu veren, yetiştirdiği hekimler, tıp bilimine yaptığı katkı, ürettiği bilgi ve topluma sağlık alanında verdiği hizmet ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli gelişen örnek bir Tıp Fakültesi olmayı hedefleyen Fakültemize ve İzmir’e bekliyoruz!